Územní plán Nový Jičín (dokumentace)

pdf Územní plán – opatření obecné povahy (pdf, 1 020 KB)
I. Návrh (výrok)
pdf I.A. Textová a tabulková část (pdf, 959 KB)
pdf I.B.a) Výkres základního členění (pdf, 10 MB)
pdf I.B.b) Hlavní výkres (pdf, 14 MB)
pdf I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb (pdf, 9 MB)
II. Odůvodnění
pdf II.A.Textová a tabulková část (pdf, 3 MB)
pdf II.B.a) Koordinační výkres (pdf, 21 MB)
png II.B.b) Výkres širších vztahů (png, 1 MB)
pdf II.B.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 13 MB)
pdf II.B.d.1) Výkres dopravy (pdf, 16 MB)
pdf II.B.d.2) Výkres vodního hospodářství (pdf, 15 MB)
pdf II.B.d.3) Výkres energetiky a spojů (pdf, 14 MB)
png Legenda výkresu širších vztahů (png, 83 KB)