Územní plán Mořkov

pdf Územní plán Mořkov – opatření obecné povahy (pdf, 710 KB)

A. Textová část
pdf titulní listy (pdf, 42 KB)
pdf obsah elaborátu (pdf, 28 KB)
pdf A. Textová část (pdf, 252 KB)

A. Grafická část
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 808 KB)
pdf A.1 Základní členění území – legenda (pdf, 365 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB)
pdf A.2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce – legenda (pdf, 740 KB)
pdf A.3 Hlavní výkres – doprava (pdf, 1 MB)
pdf A.3 Hlavní výkres – doprava – legenda (pdf, 779 KB)
pdf A.4 Hlavní výkres – vodního hospodářství (pdf, 2 MB)
pdf A.4 Hlavní výkres – vodního hospodářství – legenda (pdf, 723 KB)
pdf A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje (pdf, 2 MB)
pdf A.5 Hlavní výkres – energetika, spoje – legenda (pdf, 729 KB)
pdf A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (pdf, 921 KB)
pdf A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace – legenda (pdf, 430 KB)

B. Odůvodnění Územního plánu Mořkov
pdf B. Textová část (pdf, 5 MB) včetně odůvodnění pořizovatele

B. Grafická část
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 3 MB)
pdf B.1 Koordinační výkres – legenda (pdf, 1 MB)
pdf B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 2 MB)
pdf B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – legenda (pdf, 432 KB)
pdf B.3 Širší vztahy (pdf, 3 MB)
pdf B.3 Širší vztahy – legenda (pdf, 727 KB)

C. Posouzení vlivů Územního plánu Mořkov na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
pdf C. posouzení na životní prostředí (pdf, 5 MB)
pdf posouzení na životní prostředí – podpisový list (pdf, 298 KB)