Úplné znění Územního plánu Nový Jičín po Změně č. 5

pdf TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (pdf, 1 MB)

GRAFICKÁ ČÁST

pdf I.B.a) Výkres základního členění území (pdf, 16 MB)
pdf I.B.b) Hlavní výkres (pdf, 19 MB)
pdf I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 16 MB)
pdf II.B.a) Koordinační výkres (pdf, 27 MB)