Územní plán Mořkov – úplné znění po změně č. 1

pdf A. Textová část (pdf, 733 KB)
A. Grafická část
pdf A.1 Základní členění území (pdf, 977 KB) + pdf legenda (pdf, 144 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres-urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 432 KB)
pdf A.3 Hlavní výkres-doprava (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 430 KB)
pdf A.4 Hlavní výkres-vodní hospodářství (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 428 KB)
pdf A.5 Hlavní výkres-energetika, spoje (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 434 KB)
pdf A.6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (pdf, 939 KB) + pdf legenda (pdf, 198 KB)

B. Grafická část odůvodnění Územního plánu Mořkov
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 873 KB)