Poplatek za psa jen jednou ročně

Poplatek za psa zůstává v Novém Jičíně i v roce 2020 nezměněný. V souladu s novelou zákona o místních poplatcích jsou od něj osvobozeni držitelé průkazu ZTP. Původně se úleva od platby vztahovala jen na držitele průkazu ZTP/P. Sníženou sazbu budou hradit uživatelé starobního důchodu a všichni občané starší 65 let. Novinkou je změna termínu splatnosti poplatku. Taxa za psa se bude hradit jednorázově do 30. června příslušného kalendářního roku.

„Držitelé průkazu ZTP mají povinnost tuto skutečnost městskému úřadu oznámit, neboť z moci úřední není tato informace dohledatelná,“ upozornil Jindřich Sedlář z finančního odboru novojičínské radnice. V Novém Jičíně se platí za psa chovaného v bytě 1000 korun ročně, za psa v rodinném domě 300 korun. Uživatelé starobního důchodu a osoby starší 65let  musí za psa v bytě uhradit 200 korun a za psa v rodinném domě 150 korun. Tyto částky jsou neměnné už od roku 2003. „Původně se místní poplatek ze psů mohl uhradit ve dvou splátkách. Nyní byl schválen pouze jeden termín splatnosti, který je shodný s datem platby za komunální odpad,“ doplnil Sedlář.

16.12.2019