Poplatek za odpad se nemění, ale nejde uhradit ve splátkách

V Novém Jičíně už pátým rokem zůstává stejná výše poplatku za komunální odpad. Občané za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2017 zaplatí 552 korun. Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města nebo v hotovosti na pokladně úřadu na Divadelní ulici 1. Úhradu poplatku již oproti minulým letům nejde rozložit do dvou splátek, termín splatnosti je do 30. června 2017.

Výše poplatku mimo jiné vychází z nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předešlém roce. „Nový Jičín v roce 2015 vynaložil na odpadové hospodářství více než 18 milionů korun. Na jednoho občana tak vychází částka 760 korun. Rozdíl pokrývá město ze svého rozpočtu,“ upřesnila vedoucí odboru životního prostředí novojičínské radnice Eva Bártková.

„Ke snížení výdajů na tuto službu mohou přispět i občané, pokud budou ještě ve větší míře třídit odpad. To, co se vytřídí, je totiž možné znovu upotřebit a nemusí se za poplatek umisťovat na skládku. Tento poplatek navíc bude v budoucnu nižší pro města, která mají podíl vytříděných odpadů větší. Aby město aktivitu lidí podpořilo, nabízí jim od 2. ledna 2017 bezplatně sady tašek na tříděný odpad,“ vysvětlil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka. Tašky jsou učeny na sběr plastu, papíru a skla a zájemci si je od 2. ledna 2017 až do vyčerpání zásob mohou vyzvednout na odboru životního prostředí, v kanceláři číslo 306.

Radnice také vyhlásila soutěž o originální nápad na zlepšení separace a zvýšení množství tříděných odpadů v Novém Jičíně. „Stručný popis řešení může do 31. března 2017 zaslat na adresu odboru životního prostředí městského úřadu každý občan města a místních částí. Vybrané návrhy zavedeme do praxe,“ řekla Marta Kiššová z odboru životního prostředí. Slavnostní vyhlášení pěti vítězů bude součástí oslav Dne Země, která se uskuteční 21. dubna. Nejlepší nápady budou oceněny designovými nerezovými koši na tříděný odpad.

Poplatek za komunální odpad platí každá osoba, která trvale žije v Novém Jičíně včetně cizinců, kteří zde pobývají déle než tři měsíce.  A občané, kteří mají na území města rekreační stavbu, byt či dům, ve kterých není nikdo přihlášen k bydlení. „Od roku 2012 platí poplatek i ti, kteří mají nahlášen pobyt na úřední adrese, tedy na radnici. Od úhrady za komunální odpad jsou osvobozeni pouze klienti chráněného bydlení, dětských domovů a domovů pro seniory,“ upozornila vedoucí finančního odboru Jarmila Straková.

14.12.2016