Občané mohou diskutovat na Veřejném fóru

Novojičínská veřejnost bude opět diskutovat s vedením radnice a úředníky o dalším směřování města. Nový Jičín připravil na 25. dubna už třetí ročník Veřejného fóra. Ve Středisku volného času Fokus v Novém Jičíně se od 16:30 hodin bude hovořit o sociálních a zdravotnických službách, bydlení, životním prostředí, školství, kultuře, dopravě, veřejné správě, podpoře podnikání, volnočasových aktivitách a dalších tématech. Samostatným okruhem budou podněty mladých lidí.

„Debatovat se bude u osmi tematicky zaměřených stolů. U každého stolu bude garant, který bude reagovat na případné otázky účastníků akce. Smyslem veřejného fóra je formulovat 10 největších příležitostí pro rozvoj města, zkráceně 10P,“ vysvětlila Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města Nový Jičín.

Občané se na veřejném fóru také dozvědí, v jaké fázi realizace jsou podněty z loňského roku. Zároveň se zde budou prezentovat projekty podané do participativního rozpočtu v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2019 a bude se o nich hlasovat. „O projektech pro participativní rozpočet i o prioritách 10P  pak bude možné v dalších týdnech hlasovat i elektronicky,“ doplnila Hrdličková.

Pro účastníky veřejného fóra je připravena tombola. Rodičům město zajistí i hlídání dětí přímo v budově.  Zájemci si tuto službu musí zamluvit předem na e‐mailu  kancelar@proficionj.cz.

„Cílem veřejného projednávání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města ze strany veřejnosti. Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

15.04.2019