Nový Jičín řeší parkování

Nový Jičín zpracovává koncepci parkování ve městě. Pro stanovení budoucí organizace parkovacího systému bude nutné zmapování stávajícího počtu odstavných ploch, jejich kapacity a vytíženosti. Také se bude prověřovat potřebnost výstavby parkovacího domu. Dokument, který stanoví, jaké změny budou v oblasti statické dopravy v Novém Jičíně nutné, bude hotov začátkem příštího roku.

„Připravovaný materiál bude obsahovat přehled parkovišť v jednotlivých lokalitách, jejich kapacitu a časovou vytíženost. Zaznamená docházkovou vzdálenost od parkoviště do centra nebo k zástavbě, ale také nabídne opatření, jak statickou dopravu lépe zorganizovat. Budou v něm návrhy nových parkovacích ploch, doporučí režimy parkování a možnosti zpoplatnění. Plánujeme také výměnu všech parkovacích automatů,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Snahou města je zajistit kvalitu veřejného prostoru pro všechny účastníky silničního provozu a snížit negativní vlivy na životní prostředí, neboť až 30 procent provozu automobilů je věnováno hledání parkovacího místa. „Aby bylo možné zaparkovat v blízkosti bytových domů, což ocení místní občané, ale také v centru města, což přivítají podnikatelé a návštěvníci Nového Jičína,“ shrnula záměr radnice Lucie Hrdličková z odboru rozvoje a investic.

23.08.2019