Nový Jičín připravil první Veřejné fórum

Zdravé město Nový Jičín připravilo pro občany, zástupce neziskových organizací a podnikatele Veřejné fórum s podtitulem „Rozmluvíme Nový Jičín“. Účastníci fóra, které se uskuteční v úterý 16. května v 16:30 hodin ve velkém sále Střediska volného času Fokus v Novém Jičíně, získají jedinečnou možnost ovlivnit budoucí směřování města. Diskutovat se bude o těchto tématech: sociální oblast a zdravý životní styl, životní prostředí, školství, výchova a vzdělávání, doprava, bezpečnost a veřejný pořádek, veřejná správa, ekonomika a podnikání, volnočasové aktivity a cestovní ruch.

„Cílem této akce, která se v Novém Jičíně bude konat poprvé, je formulovat 10 příležitostí pro rozvoj města, zkráceně 10P. Funguje to tak, že každý příchozí si vybere jeden ze šesti tematických stolů, podle oblasti, ke které by se chtěl vyjádřit, a u něj pak může navrhnout jednu nebo více vizí, která by se podle něj měla realizovat. Může například podat návrh na opravu fotbalového stadionu, zavedení participativního rozpočtu nebo i něco odvážnějšího jako vybudování zoologické zahrady,“ vysvětlil místostarosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka.

Kromě šesti stolů, u kterých se bude diskutovat o určité problematice, bude v sále ještě jeden, sedmý stůl, určený dětem a mládeži mezi 10 a 20 lety, který bude bez tematického omezení. U každého stolu bude garant z řad zaměstnanců městského úřadu, který bude odpovídat na případné odborné dotazy. Do diskuze se zapojí také všichni členové vedení města. Hlasováním budou z každého okruhu vybrány dvě vize, které postoupí do finálového kola, v němž se pak výběr zúží ze 14 na konečných 10P. Těchto 10 příležitostí pak ještě bude ověřeno a seřazeno podle priority ve veřejné anketě.

„Výsledných 10P bude předloženo zářijovému zastupitelstvu, takže je reálná šance, že se navržené akce dostanou do rozpočtu pro rok 2018. Veřejné fórum se navíc bude každý rok opakovat a vedení města na něm předloží souhrn toho, co se z navržených příležitostí podařilo realizovat. Pokud se některé akce nepodaří uskutečnit, bude vysvětleno proč,“ doplňuje Syrovátka.

Pro účastníky Veřejného fóra je připraven i doprovodný program. Všichni diskutující získají lístek do tomboly o zajímavé ceny, jako například vstupenky do kina, divadla či bazén, dárkové balíčky od místních podnikatelů nebo speciální „živý“ dárek ze Žiliny, který bude odhalen až přímo na místě. Mohou se také zapojit do tvorby „pocitové mapy města“, v níž zaznačí, kde se cítí dobře a jsou na město pyšní, nebo kam naopak neradi chodí. Zdarma si mohou nechat změřit tlak a BMI (index tělesné hmotnosti). Rodičům město ve spolupráci s Rodinným centrem Mozaika zajistí i hlídání dětí přímo v budově.  Zájemci si tuto službu musí zamluvit předem na e‐mailu mozaika@mozaikanj.cz. Pro všechny příchozí bude připraveno malé občerstvení. Předpokládané ukončení akce je v 19:00 hodin.

Toto fórum volně navazuje na seminář „Na startu společně“, který Zdravé město pořádalo v červnu 2015 a z něhož vzešel například požadavek na záchranu Hückelových vil.

11. 5. 2017