Nový Jičín má schválený rozpočet na rok 2017

Nový Jičín má schválený rozpočet na rok 2017

Město Nový Jičín má schválený rozpočet na rok 2017. Na straně příjmů je 533 482 907 korun, ve výdajové části je 612 065 219 korun. Z této sumy je téměř čtvrtina určena na investiční akce. V příjmové části rozpočtu by měly přibližně 45 milionů korun tvořit dotace. Mezi nejvýznamnější investice patří revitalizace skládky v Kojetíně, vybudování hřišť u venkovního bazénu a relaxačního centra v prostorách krytého bazénu, zateplení bytových domů, školky Jubilejní a družiny na Jiráskově ulici, další rekonstrukce Hotelu Praha a vypracování projektové dokumentace na obnovu Hückelových vil.

„Rozpočet na příští rok byl sestaven jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 78 582 312 korun bude vyrovnán finančními zdroji, které jsou na účtech města,“ vysvětlila místostarostka Nového Jičína Blanka Faluši. „Oproti letošnímu roku jsme přibližně o 4 miliony korun posílili rozpočet odboru školství, kultury a sportu, abychom mohli opravit fasádu a střechu základní školy Tyršova. Předpokládané náklady činí 9 milionů korun,“ doplnil starosta města Jaroslav Dvořák.

Výrazně byla navýšena částka bytovému odboru. Na rok 2017 získal o 20 milionů korun více, než měl letos. Na údržbu a investice do bytového a nebytového majetku města bylo vyčleněno přes 152 milionů korun. „Bude se rekonstruovat bytový dům na Jičínské ulici 275, zateplí se dům na Luční 3 a generální zásah čeká dům na Revoluční 36. Tady se budou opravovat lodžie a budova se zateplí, mělo by to stát více než 14 milionů korun,“ dodal starosta.

Město bude v příštím roce podporovat také projekty ke zvýšení bezpečnost občanů a zkvalitnění životního prostředí. „Chceme revitalizovat výletní lokalitu Čerťák, v rozpočtu na to máme 2 miliony korun, citlivě upravit kamenné divadlo na Skalkách a ve stejné lokalitě vybudovat zvěrokruh. U posledně jmenované akce byly náklady vyčísleny na téměř tři miliony korun, 50 procent by měla pokrýt dotace. Před mateřskou školou Smetanovy sady se za 800 tisíc korun vybuduje přechod pro chodce,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka.