Nový Jičín dá do rekonstrukcí škol přes 18 milionů korun

Doba prázdnin je v Novém Jičíně pravidelně využívána k opravám a údržbovým pracím ve školách a školkách. Letos město vynaloží na obnovu svých školských a předškolních zařízení více než 18 milionů korun. Většina stavebních úprav skončí v srpnu. Jen rekonstrukce družiny v Jiráskově ulici a tělocvičen v Základní škole Jubilejní zasáhne do začátku nového školního roku. Dětem z družiny už byly vyčleněny náhradní prostory v Základní škole Tyršova a žáci z Jubilejní školy budou za nepříznivého počasí cvičit ve sportovní hale ABC.

Nejnákladnější investicí, která přesáhne 6 milionů korun, bude rekonstrukce tělocvičen v Základní škole Jubilejní. Za více než 5 milionů se opravuje družina Základní školy Tyršova na Jiráskově ulici. Budova se zatepluje, mění se okna, dveře a střecha. V mateřské škole Vančurova se za 3 miliony korun renovuje fasáda.

Na Základní škole Komenského 68 probíhá 4. etapa výměny elektroinstalace, kdy se za 1,3 milionu korun mění osvětlovací tělesa, vypínače, zásuvky a datové rozvody. Zároveň se tady, stejně jako v Základní škole Tyršova, rekonstruují toalety a umývárny. V Základní škole Komenského 66 se modernizuje jídelna a navazující prostory kuchyně.

25.07.2018