Nový Jičín čekají změny v dopravě

Už v pondělí 18. března zahájí Ředitelství silnic a dálnic opravu všech pěti okružních křižovatek na silnici 1/57 v Novém Jičíně. Práce budou probíhat ve dvou etapách a měly by skončit 18. dubna. Rekonstrukce kruhových objezdů a vozovky mezi nimi bude probíhat za úplné uzavírky a motoristi budou jezdit po objízdných trasách. Tranzitní doprava vozidel o hmotnosti nad 12 tun bude svedena mimo Nový Jičín. Omezení se dotknou i veřejné a městské hromadné dopravy.

Jako první se uzavřou okružní křižovatky číslo 3, 4 a 5 (počítáno od obchodního centra Tabačka). Tato etapa by měla trvat dva týdny. Po ní se začnou opravovat kruhové objezdy číslo 1 a 2. Stavební práce si vyžádají dočasné zrušení některých parkovacích míst, kvůli objížďkám se v řadě ulic změní dopravní značení. V místě křížení ulic Suvorovova a Svatopluka Čecha a po spuštění druhé etapy rekonstrukce v křížení ulic Tyršova a Palackého se změní přednost v jízdě.

Také městská hromadná doprava bude jezdit po objízdných trasách. V době od 18. do 31. března budou linky 601 a 602 vedeny přes ulice Svatopluka Čecha a Suvorovova. Bez náhrady nebude obsloužena zastávka Riegrova a Máchova. Linky 603 a 604 pojedou přes Tyršovu ulici a ulici Palackého. Zastávka Sokolovská nebude obsloužena. Druhá etapa prací v době 1. do 18. dubna se dotkne jen linek 601 a 602. Ty pojedou přes ulice Msgr. Šrámka, Nábřežní a Riegrova. Zastávka Autopal nebude obsloužena.

Během první etapy nebudou autobusy zastavovat ani na zastávkách veřejné dopravy Tonak, Sokolovská, Bezručova, Nemocnice a Pošta. Druhá etapa rekonstrukce kruhových objezdů znemožní autobusům zajíždět na zastávku Autopal. Zastávka Šenov u Nového Jičína bude přesunuta na ulici Dukelskou.

Během stavebních zásahů na silnici 1/57, hlavním průtahu městem, budou uzavřeny přechody pro chodce. V případě provádění prací mimo přechod, bude chodcům průchod umožněn. Provoz nákladních vozidel o hmotnosti na 12 tun bude sveden mimo Nový Jičín, přes Valašské Meziříčí, Lešnou a Hranice na Moravě.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je stavbyvedoucí Roman Slaný 604 226 441, e-mail: roman.slany@alpine.cz

Jakmile skončí rekonstrukce okružních křižovatek, začne Ředitelství silnic a dálnic opravovat most v Šenově, a ještě na jaře plánuje zahájení prací na silnice I/57 v úseku Bludovice – Hodslavice.

Objízdné trasy:pdf objízdná trasa – I. etapa (pdf, 899 KB) ,pdf objízdná trasa – II. etapa (pdf, 866 KB) informace o MHD: pdf MHD – ARRIVA (pdf, 159 KB) , výluky MHD: jpg Výluka MHD 1. etapa (601, 602) (jpg, 911 KB) jpg Výluka MHD 2. etapa (601, 602) (jpg, 865 KB) , další vyobrazení okružních křižovatek:pdf 1ALPINE Bau CZ – Silnice I57 Nový Jičín, okružní křižovatky č.1-5 – ETAPA I – OBJIZDNA TRASA (pdf, 761 KB) pdf 2ALPINE Bau CZ – Silnice I57 Nový Jičín, okružní křižovatky č.1-5 – ETAPA II (pdf, 2 MB) pdf 3ALPINE Bau CZ – Silnice I57 Nový Jičín, okružní křižovatky č.1-5 – ETAPA I (pdf, 3 MB)

12.03.2019