Novojičínští senioři se učí pracovat s internetem

Senioři z novojičínských domů s pečovatelskou službou (DPS) se učí pracovat s internetem. Město Nový Jičín zakoupilo do každého ze tří zařízení dva počítače, které budou obyvatelům DPS k dispozici zdarma. Také pro ně bezplatně zajišťuje proškolení. Iniciátorem projektu, který umožní třem stovkám seniorů, aby měli díky elektronické cestě snazší přístup k informacím i rychlejší kontakt s příbuznými a známými, je Pečovatelská služba Nový Jičín.Jako první byla vybavena počítači klubovna v DPS na Revoluční ulici. „Nejodvážnější obyvatelé si práci na nově instalovaných počítačích hned vyzkoušeli. Zaujalo je základní prohlížení a vyhledávání i komunikace s okolním světem prostřednictvím programu Skype. Obyvatelé našeho zařízení projevili zájem o představení stránek města Nový Jičín, vyhledali si knihy k zapůjčení v seznamu místní knihovny,“ uvedla vedoucí Pečovatelské služby Nový Jičín Alice Hynčicová.

Během následujících týdnů budu dodány počítače i do DPS U Jičínky a Pod Lipami. Aby se mohli senioři dále vzdělávat, město jim umožní přístup do školící místnosti na úřadě na Divadelní ulici 1 a zapůjčí jim notebooky, na kterých se za asistence informatiků mohou učit pracovat s internetem.