Město ocenilo dobrovolníky a představilo opravený azylový dům

V Novém Jičíně proběhl ve středu 10. září 2014 pátý ročník Dne sociálních služeb, na kterém se prezentovaly téměř tři desítky organizací. Letos poprvé byla akce obohacena o zážitkové aktivity a poprvé se zde vyhlašovaly osobnosti v kategorii Dobrovolník roku. Ocenění za nezištnou pomoc druhým v sociální a zdravotní oblasti převzali Marie Hromádková, Libuše Matulová, Jaroslava Petřkovská a Jiří Štipský. Radnice letos přispěla na sociální služby ve městě částkou 10,5 milionu korun.

„Smyslem této akce je seznámit veřejnost s širokým spektrem sociálních služeb poskytovaných na území našeho města. Lidé se dovědí, jakou cestou se jim dostane v případě potřeby pomoci,“ uvedla Daniela Susíková ze sociálního odboru novojičínské radnice. Den sociálních služeb se letos konal už popáté a má vzestupnou tendenci. „Zatímco před pěti lety se na náměstí prezentovalo asi 15 organizací, letos už jich bylo 27 a nabízely třicet druhů služeb,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

V rámci Dne sociálních služeb představila novojičínská Charita i opravený Charitní dům blahoslavené Matky Terezy. V azylovém domě pro matky s dětmi, rodiny a muže bez přístřeší byla vyměněna okna a dveře. Obvodový plášť a střecha byly zatepleny a budova získala novou fasádu. „Za to patří velké poděkování městu. Díky jeho vstřícnosti jediným zařízením v kraji, které zajišťuje pomoc celým rodinám,“ řekl ředitel zařízení Marcel Brož. Náklady na rekonstrukci azylového domu a snížení jeho energetické náročnosti přesáhly tři miliony korun. Více než 800 tisíc korun uhradila dotace.

Letos poprvé se přímo na náměstí vyhlašovali Dobrovolníci roku. Nominace na ocenění mohli zasílat nejen zástupci zdravotnických a sociálních organizací a spolků, ale i jednotliví občané. „Chceme vám všem poděkovat.Velmi vážíme toho, co děláte. Pomáháte, rozdáváte radost a darujete svůj čas druhým,“ řekl čtyřem oceněným dobrovolníkům starosta.

Ocenění převzala Marie Hromádková, která věnuje svůj volný čas nemocné klientce Domova Duha. Libuše Matulová za to, že vykonává funkci veřejného opatrovníka a pomáhá lidem s omezením svéprávnosti. Jaroslava Petřkovská se zasloužila o vznik charitního šatníku v azylovém domě, kde také vykonává dobrovolnickou práci. Čtvrtou oceněnou osobností byl Jiří Štipský, který pravidelně dochází do novojičínské nemocnice a nabízí dětským pacientům takzvané odpolední malování.