Město Nový Jičín vyjednalo nižší cenu za teplo

Obyvatelé Nového Jičína, kteří odebírají tepelnou energii z městských kotelen, se dočkali příznivější ceny. Městu se podařilo s provozovatelem tepelného hospodářství dohodnout snížení o 20 korun za gigajoule. Sleva byla odběratelům zaúčtována zpětně až k 1. lednu 2019 a přeplatky jsou vráceny. Pro novou topnou sezónu, která začala 1. října 2019, už bude platit zmíněná výhodnější cena 579,80 korun za gigajoule bez DPH. Od 1. prosince se také změní režim vytápění a dodávek teplé vody do objektů napojených na městské kotelny.

„V souladu s energetickou politikou města jsme realizovali kroky, které vedly ke snížení nákladů na přípravu a dodávku tepelné energie. Na základě této skutečnosti došlo mezi městem Nový Jičín, vlastníkem tepelného hospodářství, a společností Veolia Energie ČR, a. s., provozovatelem tepelného hospodářství, k podepsání dodatku smlouvy, který garantuje poskytnutí slevy z ceny tepelné energie,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

V létě uspořádala společnost Veolia Energie ve spolupráci s městem anketu, ve které se mohli občané vyjádřit, jestli mají zájem o noční vytápění bytů, provozoven a dalších objektů. Před mnoha lety byla totiž na žádost občanů v noci od 22:30 do 5:00 hodin dodávka tepla a teplé vody přerušována. „Většina odběratelů projevila zájem o změnu režimu. Od 1. prosince bude při venkovních teplotách pod 5 stupňů Celsia probíhat dodávka tepla pro vytápění bez přerušení, s nočním útlumem v čase od 22:00 do 5:00 hodin, a dodávka teplé vody bude zajištěna po dobu 24 hodin denně,“ doplnil Dobrozemský.

Dodávka tepla a teplé vody i v nočních hodinách zvýší nejen komfort obyvatel města, ale také přispěje k efektivnějšímu využívání nových kondenzačních kotlů, které začalo město instalovat v loňském roce místo dosluhujících plynových. „V roce 2020 plánujeme rekonstrukci čtyř kotelen za 28,5 milionu korun. Ve spolupráci se společností Veolia pracujeme na přípravě strategického plánu rozvoje tepelného hospodářství na období 2020-2023, který bude řešit rekonstrukce a modernizaci stacionárních zdrojů i produktovodů,“ dodal místostarosta.

Město Nový Jičín vlastní 32 kotelen. Ty dodávají teplo a teplou vodou do 5 400 bytů, do škol, sportovišť, divadla, domů s pečovatelskou službou a do dalších objektů.

14.11.2019