Město nabízí dotaci na čističky odpadních vod i topení

Nový Jičín už poněkolikáté vyhlásil program na podporu životního prostředí, ze kterého mohou občané města získat dotaci na vybudování malých domovních čistíren odpadních vod a na ekologické vytápění svých domů. Majitelé nemovitostí mohou o finanční příspěvek požádat na městském úřadě do 29. září 2017. Podrobné informace včetně potřebného formuláře jsou k dispozici na internetové adrese: https://www.novyjicin.cz/program-mesta-novy-jicin-na-podporu-zivotniho-prostredi-dotace-ex-post-2017-2018/

„Finanční podpora na realizaci ekologického vytápění je určena obyvatelům místní části Kojetín. Na příspěvek na čističky odpadních vod zase dosáhnou lidé, kteří žijí v lokalitách, kde není zajištěna likvidace odpadních splaškových vod centrálním čištěním. Tedy zejména v obyvatelé Bludovic a Straníku, a také ti, co bydlí v odlehlejších částech města, ve kterých není možné z technických a ekonomických důvodů centrální kanalizaci vybudovat,“ vysvětlila Jitka Krystynová z odboru majetku, rozvoje a investic novojičínské radnice.

Účelem dotace je zlepšení životního prostředí se zaměřením na ochranu vod a ovzduší ve městě a jako místních částech. V rozpočtu města je na oba ekologické programy 600 tisíc korun. Na vybudování malé domácí čističky odpadních vod může žadatel získat až 40 tisíc korun, na ekologické vytápění až 50 tisíc korun. „Maximální výše podpory je v obou případech do výše padesáti procent uznatelných nákladů,“ doplnila Krystynová.

Žadatel o dotaci musí podat žádost písemně na městský úřad. Vyplněný formulář může zaslat poštou na adresu Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín nebo ho může osobně odevzdat na podatelně úřadu na Divadelní ulici 1. „Chtěla bych připomenout, že na vyřízení žádostí zbývají občanům poslední dva týdny. Možnost však měli od srpna,“ dodala Krystynová.

13.09.2017