Zástupci města podepsali smlouvu o poskytnutí finančního daru skupinou Promet group

Starosta města Stanislav Kopecký dnes převzal symbolický šek na jeden milion korun od zástupců Promet Group. Darovaná částka je určená na výpomoc s náklady spojenými s přílivem ukrajinských uprchlíků na území města.

Finanční podpora bude rozdělena na dvě poloviny. První polovina bude využita k rekonstrukci městských bytů, druhá bude sloužit na vybavení bytů, které město vyčlenilo právě pro ubytování uprchlíků přicházejících z Ukrajiny.

Symbolický šek na jeden milion korun u příležitosti podepsání smlouvy mezi městem a společností Stecomtra, dceřinou společností Promet Group podnikající na území Nového Jičína, předala Margita Rejchrtová, generální ředitelka a jednatelka kopřivnické společnosti Tawesco, již Promet Group stoprocentně vlastní. Přítomni podpisu smlouvy byli také Denisa Materová, členka představenstva a CMO Promet Group a místostarosta města Václav Dobrozemský.

„Není lehké vybrat komu a kde budeme pomáhat, protože pomoci je zapotřebí na mnoha frontách. Nakonec jsme se rozhodli podpořit region, ve kterém podnikáme,“ uvedla Denisa Materová. Skupina Promet group podpořila částkou 2 miliony korun také Kopřivnici a stejnou částkou Ostravu. „V Novém Jičíně jsem již pár let nebyla a jsem příjemně překvapená množstvím iniciativ ve vašem městě,“ doplnila závěrem Margita Rejchrtová.

Více informací k poskytnuté finanční podpoře naleznete na webových stránkách města.