Zápis do 1. tříd bez dětí

V Novém Jičíně  proběhne zápis do 1. tříd základních škol bez přítomnosti dětí a rodičů.  Rodiče musejí děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou 6 let věku, přihlásit k povinné školní docházce písemně, a to v termínu od 6. do 23. dubna 2021. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školách, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, půjde doručit datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo osobně.

„Podrobné informace o náležitostech podání žádostí jsou uvedeny na webových stránkách všech novojičínských základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín,“ řekla Michaela Bluchová z odboru školství, kultury a sportu novojičínské radnice.

Stejným způsobem, jako v případě zápisu do 1. třídy, se postupuje i v případě, pokud  zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky dítěte. K formuláři žádosti doloží i vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Město Nový Jičín je zřizovatelem čtyř základních škol, které sídlí v pěti budovách. V tomto školním roce bylo otevřeno deset prvních tříd, které navštěvuje 225 žáků.

17.03.2021