Zákaz podomního a pochůzkového prodeje energií

Rada města Nový Jičín přijala na svém zasedání dne 21. září 2022 Nařízení města Nový Jičín, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích. Důvodem přijetí nařízení je ochránit občany před obchodníky v oblasti energetiky (tzv. „energošmejdy“), kteří často tyto potenciální klienty nabádají k podpisu nevýhodných smluv.

Podstatou uvedeného nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované nebo zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích na území města Nový Jičín.

V případě, že je občan na veřejně přístupném místě, ve svém domě či bytě osloven obchodníkem v oblasti energetiky s nabídkou energií bez předchozí objednávky, má možnost obrátit se na Městskou policii Nový Jičín, která je příslušná ke kontrole výše uvedeného nařízení.