Vznik veřejné sbírky města Nový Jičín

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o zřízení veřejné sbírky města Nový Jičín, která bude sloužit na finanční krytí výdajů spojených s pobytem ukrajinských občanů na území města Nový Jičín, např. materiální vybavení, doprava, režie a další možné výdaje.

Pokud se rozhodnete přispět do této sbírky, můžete tak učinit třemi způsoby:

  • zasláním darované částky na bankovní účet č. 30777777/2010 (lze použít QR kód níže)
    QR kód - sbírka
  • přispěním do pokladničky, která je umístěna v budově Městské policie Nový Jičín, Divadelní 8
  • složením hotovosti do pokladny zřízené na Městském úřadě Nový Jičín, Divadelní 1.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou zapojit do pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují.

Více informací k osvědčení o založení veřejné sbírky naleznete pdf zde (pdf, 306 KB) .