Vyhodnocení nejlepších žáků novojičínských základních škol

Minulý týden ve čtvrtek 23. června byli po dvouleté přestávce způsobené koronavirovou pandemií opět oceněni nejúspěšnější žáci novojičínských základních škol. Odměnou za jejich snažení jim byly diplomy čestného uznání a poukázky do Sportissima, které jim předal starosta města Stanislav Kopecký společně s vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Oldřiškou Navrátilovou. Dopoledne zpříjemnili svým hudebním vystoupením žáci Základní a mateřské školy Jubilejní 3.

Žáky, ředitele i pedagogy základních škol přivítal místostarosta města Ondřej Syrovátka, který celou událost moderoval a který připomněl důležitost vzdělání pro budoucnost všech. Po proslovu starosty a místostarosty již přišlo na řadu samotné ocenění jednotlivých žáků, nejprve těch v kategorii žáků reprezentujících školu a město ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Všichni tito žáci byli oceněni za příkladné studijní výsledky a vědomostní reprezentaci školy a také za jejich ochotu pomáhat druhým, přátelskost, spolehlivost a nadšení.

Starosta města Stanislav Kopecký popřál všem oceněným, aby „ve svých studijních i sportovních úspěších pokračovali, aby zůstali stále tak zapálení do získávání nových znalostí a medailí a blížící se prázdniny, aby si užili se vším, co k nim patří“.

Ředitelům i pedagogům novojičínských základních škol patří za jejich práci velké poděkování.

 

Kategorie žáci, kteří reprezentují školu a město ve vědomostních a sportovních soutěžích

ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1

Vendula Románková (7. B)

 • místo v okresním kole Konverzace v německém jazyce
 • Připravující učitel: Jitka Plešková

Marek Pístecký (9. B)

 • 3. místo v krajském kole Konverzace ve francouzském jazyce, výborné studijní výsledky
 • Připravující učitel: Mahulena Hermanová

 

ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

Kaya Grossmannová (9. B)

 • Konverzační soutěž v anglickém jazyce, okresní kolo – 1. místo + získání certifikátu FCE v úrovni C1
 • Připravující učitel: Alexandra Habdasová

Albert Toman (7. B)

 • Konverzační soutěže v německém jazyce, okresní kolo – 1. místo
 • Připravující učitel: Markéta Hodslavská

František Machetanz (8. A)

 • Mezinárodní výtvarná soutěž “Krása okamžiku” – republiková soutěž – 3. místo
 • Připravující učitel: Jana Tošovská

 

Kategorie žáci, kteří dosahují trvale výborných studijních výsledků v rámci dané školy a města

ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 – pracoviště Jubilejní 3

Adéla Halaštová (9. B)

 • příkladné studijní výsledky
 • trvale aktivní přístup k plnění školních povinností a s tím spojené vynikající studijní výsledky
 • vzorná účast a reprezentace školy ve vědomostních soutěžích
 • pomoc při organizování školních akcí

Matyáš Hübl (9. B)

 • příkladné studijní výsledky
 • reprezentace školy ve vědomostních a sportovních soutěžích
 • pomoc při organizování školních akcí

Jan Novák (9. A)

 • trvale aktivní přístup k plnění školních povinností a výborný prospěch
 • vzorná účast a reprezentace školy ve vědomostních i sportovních soutěžích

Jan Konečný (9. B)

 • úspěšná reprezentace školy ve sportovních soutěžích
 • dobrovolné aktivity pro školu

Matěj Šedivý (9. A)

 • úspěšná reprezentace školy ve sportovních soutěžích
 • dobrovolné aktivity pro školu

 

ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 – pracoviště Dlouhá 56

Tomáš Brachniak (9. C)

 • za výborné studijní výsledky a svědomité plnění školních povinností
 • za ochotu a kamarádství
 • za pomoc při organizaci školních akcí

Tomáš Podhajský (9. C)

 • za cílevědomou a svědomitou přípravu na vyučování
 • za výborné studijní výsledky
 • za ochotu pomáhat spolužákům

Daniela Pietrzalová (9. C)

 • za výborné studijní výsledky a plnění školních povinností po celou dobu školní docházky

 

ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1

Agáta Pavelková (9. B)

 • Agáta po celou dobu školní docházky dosahuje výborných výsledků, je hodnocena samými jedničkami. Je svědomitou a zodpovědnou žákyní. Účastnila se vědomostních soutěží. Kdykoliv byla ochotna pomoci svým spolužákům.

 Adéla Žingorová (9. B)

 • Adéla má trvale výborné výsledky, samé jedničky. Je aktivní a zodpovědnou žákyní. Svým spolužákům ráda ochotně pomůže. Přispívá k dobré atmosféře v třídním kolektivu. Aktivně sportuje, mezi spolužáky je velmi oblíbená.

Matěj Ondryhal (9. C)

 • Matěj dosahuje trvale výborných výsledků po celou školní docházku. Stmeluje kolektiv třídy. Je velmi aktivní ve všech oblastech. Školu reprezentoval převážně v biologii, matematice, zeměpise, recitační soutěži a v různých druzích sportu. Reprezentoval školu i při vystoupeních školního pěveckého sboru. Ke školním povinnostem vždy přistupoval aktivně a s nadšením.

Vojtěch Pavlík (9. A)

 • Po celou dobu školní docházky dosahoval Vojta vždy výborných výsledků.
  Je aktivní, velmi pečlivý a často pomáhal spolužákům při náročnějších úkolech.
 • Úspěšně reprezentoval školu v různých soutěžích, zejména v českém jazyce, cizích jazycích, dějepise, matematice a dalších přírodovědných předmětech.
 • Školní povinnosti plnil svědomitě a aktivně, vždy na něho bylo spolehnutí.

 

ZŠ Nový Jičín, Komenského 68

Patricie Chalupová (9. A)

 • trvale aktivní přístup k plnění školních povinností a s tím spojené vynikající studijní výsledky
 • vzorná účast a reprezentace školy ve vědomostních i sportovních soutěžích
 • úspěšná řešitelka v okresním kole Chemické olympiády
 • místo v regionálním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

 Tereza Krainová (9. A)

 • trvale aktivní přístup k plnění školních povinností a s tím spojené vynikající studijní výsledky
 • vzorná účast a reprezentace školy ve vědomostních soutěžích v oblasti přírodovědné i jazykové
 • místo v okresním kole Konverzace v německém jazyce
 • úspěšná řešitelka v okresním kole Chemické olympiády
 • místo v regionálním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Jakub Mizera (9. A)

 • trvale aktivní přístup k plnění školních povinností a s tím spojené vynikající studijní výsledky
 • vzorná účast a reprezentace školy ve vědomostních i sportovních soutěžích
 • místo v okresním kole Chemické olympiády
 • úspěšný řešitel v krajském kole Chemické olympiády
 • místo v regionálním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Karolína Kachelová (9. C)

 • trvale aktivní přístup k plnění školních povinností a s tím spojené vynikající studijní výsledky
 • aktivní členka školního parlamentu
 • vzorná účast a reprezentace školy ve sportovních soutěžích
 • aktivní účast na akcích školy

 

 ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

Denisa Riessová (9. A)

 • vynikající prospěch
 • reprezentace školy v jazykových a vědomostních soutěžích

Adéla Melčáková (9. B)

 • vynikající prospěch
 • 1. místo v Krajské výtvarné soutěži “Barevný podzim”

Tereza Janošková (9. B)

 • vynikající prospěch
 • obětavá práce pro třídní kolektiv

Rozálie Bezděková (9. C)

 • vynikající prospěch
 • reprezentace školy ve volejbale a ve vědomostních soutěžích