V průmyslové zóně je nový chodník, zastávky i osvětlení

logo_mskNový Jičín vybudoval chodník, veřejné osvětlení a autobusové zastávky u průmyslového areálu na okraji města. Lidé, kteří jsou zaměstnaní v podnicích průmyslové zóně, se tak snáze a bezpečněji dostanou do práce. Investiční záměr se začal realizovat v srpnu a náklady na něj dosáhly šesti milionů korun. Ty budou v plné výši hrazeny z části desetimilionové dotace, kterou město získalo od Moravskoslezského kraje.

„V lokalitě jsme postavili nový chodník ze zámkové dlažby. Museli jsme zajistit jeho odvodnění prostřednictvím kanalizace. Od Propojovací ulice bylo nainstalováno třináct sloupů veřejného osvětlení,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic. U vjezdu do průmyslového areálu byly vybudovány zastřešené autobusové zastávky s lavičkami a odpadkovými koši. Kvůli bezpečnosti chodců byla na silnici vyznačena tři místa pro přecházení a ta byla doplněna středovými ostrůvky.

„Tato investice má smysl nejen pro stávající zaměstnance v takzvaném CTP parku, což je asi 16 hektarů rozlehlá zóna vybudovaná v letech 2008 až 2009 soukromou společností CTP Invest na pozemcích města. Ale využívat ji budou i lidé, kteří najdou práci v sousední průmyslové zóně, kterou na území o rozloze asi 12 hektarů buduje samo město. Už jsme vykoupili pozemky, v příštím roce by se měla zpracovat projektová dokumentace pro územní řízení a na přelomu let 2018 a 2019 by se mohla zóna zasíťovat a připravit pro investory,“ doplnil starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.