V novojičínských školách je rušno i o prázdninách

Přestože jsou prázdniny v plném proudu, v novojičínských školách panuje čilý ruch. Jen žáky a pedagogy vystřídali stavební dělníci. Základní školy Dlouhá a Jubilejní se zateplují. V mateřské školce Montessori na Revoluční ulici se buduje nové oddělení a razantní přestavbou prochází i mateřská škola Jiráskova. Práce za téměř 50 milionů korun, částečně hrazené z dotací, musí být hotovy do 1. září, aby se do zařízení opět mohly vrátit děti.

„Kvůli snížení energetických nákladů pokračujeme v zateplování městských budov. Teď o prázdninách se to týká základních škol Jubilejní a Dlouhá a mateřské školy Jiráskova. Kromě obvodových zdí se zateplují i střechy a mění se okna,“ uvedl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Nový vzhled ZŠ Jubilejní přijde na více než 22 milionů korun, u školy Dlouhá je to 12,5 milionu korun.
U mateřská školy Jiráskova je rekonstrukce širší.„Nejprve se musel odstranit původní nevhodný stavební materiál – boletické panely obsahem azbestu. Obvodové zdi se musely postavit nové. Teprve pak se mohla dávat nová okna a zateplení. Náklady přesáhly 5 milionů korun,“ vysvětlila Olga Veverková z odboru majetku, rozvoje a investic. Dalších 950 tisíc korun bylo vynaloženo na rekonstrukci kotelny a na částečnou výměnu rozvodů vody.
Od června prochází rozsáhlými stavebními úpravami mateřská škola Montessori sídlící v památkově chráněné Hückelově vile na Revoluční ulici. Kromě nové střechy získá i třídu pro 15 dětí. Celkové náklady na stavbu činí 8,3 milionu korun, 6 milionů korun uhradí dotace EU.