V Novém Jičíně přibudou parkovací místa

V Novém Jičíně přibude parkovacích míst. Radnice na základě vypracované studie provede v ulicích Jugoslávská a Lužická taková dopravní opatření, že zde bude moci zaparkovat 189 automobilů. Zásadní změnou je zjednosměrnění ulice Lužické a části ulice Jugoslávské. V obou ulicích pak vznikne prostor pro podélná, kolmá a šikmá stání vozidel. Nový dopravní režim by zde měl začít fungovat od 1. září 2014.

„V uvedené části města jsou nejen domky, ale i řada provozoven a sídlí zde i jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve městě. Parkovacích míst bylo ale v takto frekventované lokalitě nedostatek. Proto jsme vyšli motorizované veřejnosti vstříc a přišli s touto změnou, která má zabezpečit dopravní obslužnost v daném místě a zajistit potřebná parkovací místa,“ uvedl Petr Zdráhal z odboru majetku, rozvoje a investic.

Lužická ulice bude průjezdná jen v jednom směru, a to z ulice Svatopluka Čecha. Jednosměrná bude i část Jugoslavské ulice, a to od křižovatky s ulicí Lužickou k Suvorovově třídě. Dopravní řešení bylo navrženo na základě dopravní studie. Návrh projednával odbor dopravy a také jej připomínkovala dopravní komise. Kladné vyjádření přišlo i z dopravního inspektorátu Policie České republiky. Pracovníci technických služeb již zahájili přípravné práce pro vytvoření parkovacího prostoru. Během srpna budou ulice osazeny dopravními značkami a vodorovným značením. Parkovací místa (pdf, 468 kB).