V Novém Jičíně odstartovali Tříkrálovou sbírku mudrci na koních

V Novém Jičíně dnes začala Tříkrálová sbírka. Už druhým rokem ji zahájil kostýmovaný průvod Tří králů, koledníků, dětí a veřejnosti k jesličkám na Masarykově náměstí. Novojičínská Charita letos vyslala do ulic 450 koledníků. Výtěžek sbírky má pomoci starým, nemocným a osamělým lidem, sociálně slabým rodinám a dětem. Sbírka potrvá do 14. ledna 2020.

„Už je to dvacet let, co se tradice koledování obnovila. Cíl je stále stejný, pomáhat potřebným. Letos vybrané peníze pomohou dětem z azylových domů v Novém Jičíně. Chceme opravit dětská hřiště, která už dosloužila a jsou ve špatném stavu. Také zakoupíme další kompenzační pomůcky pro nemocné a staré lidi. Přestože tak činíme každoročně, stále se jich nedostává a všechny jsou ve výpůjčce,“ řekl ředitel novojičínské Charity Marcel Brož.

Novojičínská Charita nezapomíná ani na humanitární konto pro lidi, které postihla povodeň, požár či jiné neštěstí. Část výtěžku sbírky pomůže dětem ze sociálně slabých rodin tím, že za ně uhradí kroužky a díl prostředků získá i Rodinný klub Hnízdo organizující vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny.

„Tříkrálový původ městem se třemi mudrci na koních, koledníky a přinášení darů Ježíškovi má veřejnosti a zejména dětem přiblížit nejen biblický příběh, ale i smysl Vánoc a hlavně všem připomenout, že pomáhat druhým je správné a důležité,“ doplnila koordinátorka Tříkrálové sbírky Markéta Brožová.

Starosta města Stanislav Kopecký popřál všem koledníkům, aby se na cestách městem potkávali jen s vlídnými a štědrými dárci. „Vaše služba je náročná, ale potřebná a patří vám náš dík,“ řekl starosta. Z vybraných prostředků zůstává pětašedesát procent novojičínské Charitě, zbývající část sumy půjde na celorepublikové charitní projekty a pomoc v zahraničí.

06.01.2020