Smokeman naučí zájemce, jak správně topit

Město Nový Jičín připravilo na 19. října 2021 vzdělávací show o tom, jak správně topit v kamnech. Akce nazvaná „Smokeman zasahuje“ proběhne na Masarykově náměstí. Dopolední program je určen školákům, odpoledne od 14:00 hodin se bude Smokeman věnovat veřejnosti. Účinkujícím, průvodcem i rádcem, který k praktickým ukázkám využije pojízdnou kotelnu, bude Jiří Horák z Výzkumného energetického centra VŠB Technické univerzity Ostrava.

„Akci pořádáme v rámci ekologické výchovy. Vedoucí zkušebny Výzkumného energetického centra v Ostravě Jiří Horák se tématu topení a čistotě ovzduší věnuje už dlouho a nabídne nejen zajímavou podívanou, ale hlavně cenné informace jak správně topit, jak vybrat dřevo, jak se starat o topeniště, abychom neškodili životnímu prostředí a zároveň si ušetřili finanční náklady,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí na novojičínské radnici Eva Bártková.

Pracovníci z odboru životního prostředí každoročně upozorňují občany, aby topili pouze materiály, které stanovuje výrobce spalovacího zařízení, a dodržovali podmínky pro jeho provoz. „Během topné sezóny se setkáváme se dvěma či třemi podněty na prošetření podezření z obtěžování okolí nadměrným kouřem s podílem tuhých částic a zápachem. Lidem za porušení zákona o ochraně ovzduší hrozí pokuty od 20 do 50 tisíc korun. Zatím však vždy stačilo zaslat upozornění na možnost provedení kontroly v domě a výši pokuty a došlo k nápravě,“ uvedl Martin Schönwälder z odboru životního prostředí.

13.10.2021

jpg Smokeman_tabule_RGB_zelena (jpg, 8 MB)