Radnice žádá veřejnost, aby pomohla s novým strategickým plánem

Nový Jičín připravuje Strategický plán rozvoje města. Tento dokument má definovat, v jakých oblastech by se mělo město v letech 2021 – 2027 dále rozvíjet. Do jeho tvorby by se měla zapojit i veřejnost. Radnice připravila dotazník, a to v papírové i elektronické podobě. Dotazník je k dispozici na adrese: www.novyjicin.cz/priprava-noveho-strategickeho-planu-rozvoje-mesta/ . Bude také součástí červencového čísla Novojičínského zpravodaje. Dotazníky lze odevzdat ve vestibulu radnice, v budově úřadu na Divadelní ulici 1, v návštěvnickém centru a v městské knihovně. Sběr dat bude probíhat do 15. července.

„Strategický plán rozvoje města bude mít několik částí. Analytickou, která popíše stávající stav v různých oblastech, návrhovou, s náměty na zlepšení života ve městě, a implementační, která uvede způsoby, jakými lze navrženého zlepšení dosáhnout. Aby byl dokument co nejkvalitnější, je potřeba, aby se do jeho přípravy zapojili občané, podnikatelé, neziskový sektor, odborná veřejnost a další subjekty,“ uvedl Václav Nezval z odboru rozvoje a investic novojičínské radnice.

V dotazníku budou respondenti nejen hodnotit kvalitu služeb, možnost kulturního vyžití a dopravního spojení, čistou ovzduší a podobně, ale také mohou připsat své nápady a návrhy, které by mohly zlepšit bydlení, práci nebo studium v Novém Jičíně. „Plánujeme i veřejné projednávání a připomínkování návrhu strategického plánu. Předpokládáme, že to bude v září. Termín včas upřesníme,“ dodal Nezval.

09.06.2020