Poděkování vedení města Nového Jičína za pomoc a obětavost během koronavirové a uprchlické krize

Dovolte nám, abychom Vám všem občanům města Nového Jičína touto cestou dodatečně poděkovali za skvělou spolupráci a obětavost při zajišťování plnění krizových opatření v rámci koronavirové krize v letech 2020 a 2021 a také v roce letošním při vyrovnávání se s důsledky vojenského konfliktu, ve kterém Rusko napadlo Ukrajinu.

Obě situace byly a stále jsou náročné na fyzické a psychické nasazení nás všech, neboť vzniklé problémy jsou zcela nové, neznámé a neustále se měnící. Zároveň tyto situace mohou vyvolávat napětí a strach o naše rodiny a blízké.

Situace spojená s novým koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, včetně jeho různých mutací, vyžadovala především organizační, personální a materiální zajištění pro zvládnutí onemocnění a zároveň úkony pro zamezení nekontrolovatelného šíření epidemie. V rámci nouzového stavu, který byl vyhlášen Vládou České republiky, a mimořádných opatření, které vydávalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, musely být zajištěny základní životní potřeby obyvatel, zdravotnická péče a také výuka pro děti a studenty.

Zvláštní poděkování bychom rádi vyjádřili zejména všem zdravotnickým a pedagogickým pracovníkům, pracovníkům v oblasti krizového řízení a ostatním zaměstnancům organizací, kteří obětavě zabezpečovali tyto potřebné služby, a zároveň i všem dobrovolníkům, kteří se na zvládnutí epidemie podíleli.

Rovněž bychom rádi poděkovali za vlnu solidarity, materiální i finanční pomoc pro napadenou Ukrajinu a její občany. Nabídky pomoci válečným uprchlíkům k nám přicházely ihned, běžná byla i osobní angažovanost Vás i dalších občanů. Tím jste dali jasně najevo nesouhlas s válečným konfliktem a také vůli pomoci lidem v nouzi, na kterou jako národ můžeme být právem pyšní. Těší nás, že nabízená pomoc stále trvá a jste neustále připraveni pomoci a ulehčit tíživou situaci ukrajinským rodinám.

Velice si vážíme osobního nasazení všech, kteří se podíleli na zvládnutí těchto situací, u kterých bylo těžké předpovědět vývoj, ale díky profesionalitě a zároveň i lidskosti se podařilo krizové situace důstojně zvládnout.

 

S poděkováním,

 

Stanislav Kopecký, starosta

Václav Dobrozemský, 1. místostarosta

Ondřej Syrovátka, 2. místostarosta

Marcel Brož, 3. místostarosta

Josef Solanský, tajemník