Obyvatelé novojičínských domů s byty zvláštního určení se setkali s vedením města

Po dvouleté odmlce způsobené koronavirovou pandemií měli v pondělí 9. 5. v odpoledních hodinách obyvatelé novojičínských domů s byty zvláštního určení (známé jako domy s pečovatelskou službou, DPS) příležitost diskutovat se zástupci vedení města o otázkách spojených s bydlením v domě a jeho okolím, případně jiných tématech, která obyvatele domů zajímají. Nejvíce obyvatelé novojičínských DPS trápí špatný stav oken a balkónů, omezený počet parkovacích míst a celkově problémy s parkováním v jejich sousedství. V jednom domě byl řešen problémový úklid společných prostor. Senioři se rovněž zajímali o úpravu veřejné zeleně ve městě, ale také poukazovali na neukázněné majitele psů, kteří neuklízí exkrementy svých mazlíčků. Dalším tématem bylo rozšíření jízdních řádů MHD, budování nových autobusových zastávek a přechodů pro chodce.

Na položené dotazy odpovídali zástupci vedení města, společně s vedoucí Odboru sociálních věcí Danielou Susíkovou, vedoucí Odboru bytového Blankou Zagorskou, vedoucí Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví Šárkou Loskotovou a s ředitelem Městské policie Nový Jičín Danielem Rýdlem. „Podněty a připomínkami se budeme zabývat a budeme hledat možné způsoby řešení“, řekl místostarosta Václav Dobrozemský.

„Jsem rád, že jste dnes přišli. Máme tak možnost zde společně probrat problémy, které se dají případně řešit,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký a doplnil: „Jsme schopni řešit jen ty problémy, o kterých víme“.