Občané diskutovali o záměru obnovy Hückelových vil

Občané Nového Jičína diskutovali na radnici o záměru obnovy Hückelových vil. Součástí veřejného projednávání byla i prezentace prací studentů fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně a ocenění nejlepších návrhů na nové využití vil. Náměty studentů budou jedním z podkladů pro vypracování zadání architektonické soutěže na projektovou dokumentaci revitalizace historických budov.

Poradní sbor složený z architektů a památkářů, který vypsání architektonické soutěže připravuje, by měl znát novou funkci vil do léta. „Zatím jsme na začátku cesty. Hledáme nové využití starých objektů, a protože se díváme i na finanční stránku, jednáme s případnými investory, kteří by si jednu vilu pronajali,“ dodal starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

„Přestože studenti ve svých návrzích neřešili památkovou péči o objekty, byli ve svých myšlenkách velmi kreativní. Velký význam mělo i to, že se studie staly předmětem debaty mezi občany. Určitě nám to pomůže v přípravě zadání architektonické soutěže, která musí stanovit jasná pravidla pro záchranu a využití nejdůležitějších kulturních památek v Novém Jičíně,“ řekl člen poradního sboru architekt Kamil Mrva.

Poradní sbor nejvíce zaujal návrh studentky VUT Brno Nikol Křídové, která do Hückelových vil a jejich zahrad umístila divadelní sál a velkou letní scénu. Její spolužáci pracovali i s myšlenkou, že by ve vile byla taneční konzervatoř, kulturní centrum, kavárna. Pro účely wellness centra, laboratoří nebo hotelu počítali s moderní přístavbou.

Mezi občany se nejčastěji objevoval požadavek na vybudování spolkového sálu a galerie. „V Novém Jičíně v minulosti působilo hodně malířů, světově uznávaný Veith, rodina Bergrů, Kolig. Muzeum má v depozitářích spoustu jejich děl. Jedna Hückelova vila by měla sloužit jako trvalá galerie jejich obrazů,“ řekl například Pavel Wessely.

Další setkání s veřejností plánuje radnice na červen, kdy už by měli být občané seznámeni se zadáním architektonické soutěže.

21. 4. 2017