Nový Jičín zajistil občanům bezplatnou právní poradnu

Město Nový Jičín zajistilo pro své občany další novou službu, bezplatný právní servis. Lidé se mohou na advokáta obrátit, pokud potřebují jeho radu při řešení problémů s dluhy a exekucemi, rozvodem, dědickým řízením, se vznikem a zánikem pracovního poměru, se stanovením a vymáháním výživného, zajištěním důchodového zabezpečení, s nájemním vztahem a dalšími záležitostmi. Na konkrétní den a čas konzultace se však budou muset předem se objednat. Právník bude veřejnosti k dispozici jeden den v měsíci, v budově městského úřadu na Divadelní ulici 8.

„Každý se občas dostane do situace, kdy se musí o svá práva přihlásit nebo se musí bránit proti nespravedlnosti. Málokdo se však dokáže zorientovat v různých právních odvětvích. Proto jsme se nechali inspirovat některými okolními městy a občanům jsme zajistili bezplatnou právní poradnu v prostorách úřadu,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Poradna bude otevřena jednou měsíčně, v pondělí 23. dubna, 21. května, 18. června, 9. července, 27. srpna, 17. září a 22. října, vždy od 13:00 do 16:00 hodin. Občan si bude muset návštěvu u advokáta sjednat vždy dopředu na telefonních číslech 556 768 226 nebo 556 768 227, případně osobně na sekretariátu vedení města v budově radnice. Každému klientovi bude věnována konzultace maximálně v rozsahu 20 minut.

„Součástí právního servisu může být například sepsání jednoduchých podání, žádostí, návrhů, žalob, plných mocí a jiných listin, jejichž zpracování nepřekročí stanovený časový limit,“ doplnil starosta. „Není to prostor pro řešení složitých kauz, ale chceme zajistit lidem dostupnost právní pomoci při řešení poměrně častých životních starostí. Zejména když se dostanou do problémů s dluhy a exekucemi,“ zdůraznil radní Pavel Bártek.

17.04.2018