Nový Jičín začal s opravami komunikací

V Novém Jičíně začínají každoroční opravy místních komunikací. Po odfrézování poškozeného povrchu dostanou silnice nový asfaltobetonový koberec. V některých lokalitách se budou měnit i obruby a obnoví se vodorovné dopravního značení. Práce na ulici Bohuslava Martinů, Suvorovově ulici a ulici Budovatelů si vyžádají omezení dopravy a v některých dnech i úplné uzavření cest. Město za obnovu místních silnic zaplatí 3,6 milionu korun.

Sérii oprav odstartují 25. června práce na komunikaci v bezprostřední blízkosti nově vybudovaného přechodu na Suvorovově ulici. „Během víkendu 27. a 28. června zde dojde k úplné uzavírce a pro motoristy budou stanoveny objízdné trasy. Provoz autobusů nebude přerušen,“ řekla Michaela Mrklovská z odboru rozvoje a investic.

Na ulici Budovatelů se 1. července začne rekonstruovat parkoviště. První dva dny se bude frézovat povrch, 15. až 17. července se položí nový asfaltobetonový koberec. „Mezi těmito úkony se budou měnit poškozené obruby a betonové plochy se nahradí vsakovací plastovou dlažbou vyplněnou štěrkem,“ doplnila Mrklovská. Parkoviště nebude uzavřeno celé, ale budou na něm přechodným dopravním značením vyznačeny pracovní zóny, ve kterých nepůjde parkovat.

Ulice Bohuslava Martinů se bude opravovat od 13. do 18. července, a to v úseku od křižovatky s ulicí K Nemocnici až po vjezd k nákupnímu středisku Kaufland. Omezení se budou týkat motoristů i chodců. V sobotu 18. července, v době pokládky nového povrchu, bude úsek zcela uzavřen a provoz bude možný jen po objízdných trasách. Mimo provoz budou dočasně i autobusové zastávky.

„Po dobu úplné uzavírky budou linky MHD č. 886601 a 886602 vedeny objízdnou trasou přes Loučku, ulicemi K Nemocnici, Císařská, Jičínská, Palackého. Zastávky Nový Jičín -Bohuslava Martinů, Kaufland a Nový Jičín –  Bohuslava Martinů, zemědělské stavby budou dočasně zrušeny. Autobusy náhradou zastaví na zastávce Nový Jičín – Bocheta a Nový Jičín – Loučka, kaštany,“ vysvětlil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Další opravy proběhnou v ulicích Na Valech, Tyršova, Luční, Mlýnská. Rekonstruovat se bude i povrch asfaltového chodníku ve Smetanových sadech podél ulice K Nemocnici. Tyto opravy si vyžádají pouze lokální uzavírky.

„V případě nepříznivého počasí může být harmonogram prací upraven,“ upozornila Mrklovská.

19.06.2020