Nový Jičín uspořádal tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Město Nový Jičín uspořádalo tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Děti, které mají omezené příležitosti pro získávání pozitivních postojů a norem chování, tak mohly strávit část prázdnin v rekreačním areálu v přírodě na Frýdeckomístecku. Školáci ve věku od sedmi do patnácti let měli na programu kromě běžných her, sportů, soutěží a zábavy také terapeutická sezení, vzdělávací aktivity a poradnu psychologa. Pobyt pro 25 dětí přišel na 220 tisíc korun. 150 tisíc uhradilo město, 50 tisíc pokryl sponzorský dar a zbytek zaplatili rodiče táborníků.

„Tábor byl určen dětem, jejichž život je ovlivněn převážně negativními faktory, jako je hmotná nouze, neúplná rodina, konflikty v rodině nebo závislost blízkých na návykových látkách. Aby dokázaly zvládnout tato úskalí, vytvořily si správný vzorec hodnot a naučily se odpovědnosti za své životní kroky, má tento pobyt i terapeutickou náplň,“ řekla vedoucí sociálního odboru novojičínské radnice Daniela Susíková. Členy personálu jsou tak kromě pedagogů i psycholog a sociální pracovník.

„Prostředí, ve kterém děti vyrůstají, má velký vliv na jejich chování. My se snažíme, aby malí táborníci poznali, že život přináší i pěkné zážitky a že záleží jen na nich, jakou cestu si vyberou. V rozhodování jim mohou pomoci i besedy o vztazích, formách šikany, finanční gramotnosti a dalších tématech. Peníze, kterými naše město tábor podpořilo, jsou vynaloženy smysluplně. Věnujeme tak čas, radost, informace a zájem těm, kteří to nejvíce potřebují,“ uvedl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký, který se za dětmi přijel podívat.

Tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí pořádá novojičínská radnice už od roku 2003. Pomocnou ruku tak podala už více než dvěma stovkám dětí a jejich rodinám.

21.08.2020