Nový Jičín si připomíná dvousté výročí narození Gregora Johanna Mendela

Letošní dvousté výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela si ve středu 20. července připomněli zástupci města společně se zástupci Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína. Vzpomínková akce se uskutečnila ve Smetanových sadech u Mendelova památníku „V zrcadle stvoření“ vystavěného v letech 1929–1931 k poctě tohoto světoznámého vědce sochařem Josefem Obethem.

Úvodní slovo pronesl starosta města Stanislav Kopecký po slavnostním zpěvu smíšeného komorního sboru KOS. „Kdybychom měli jmenovat osobnost, která skutečně proslavila Moravu ve světě, na prvních příčkách bude nepochybně figurovat právě Gregor Johann Mendel, jemuž se bohužel dostává plného uznání až v dnešní době,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký. „Moc bych si přál, aby se i v řadách mladších generací našli tací, které Mendelův odkaz osloví a nechají se inspirovat jeho osobností,“ doplnil. Závěrem vystoupil bývalý starosta a nyní místopředseda Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína Pavel Wessely, který připomněl život i dílo G. J. Mendela.

V roce letošního 200. výročí Mendelova narození se zrodila myšlenka vrátit této části parku, kde se pomník nachází, i její původní název.