Nový Jičín rozdělil mezi podnikatele dva miliony korun

Novojičínská radnice poskytla podnikatelům finanční příspěvek a úlevu na nájemném, aby pomohla zmírnit dopady epidemie koronaviru na jejich živnosti. Mezi osoby samostatně výdělečné činné a obchodní korporace, se sídlem a provozovnou na území města, rozdělila dva miliony korun. Dalším sedmi desítkám podnikatelů, kteří pracují v městských nebytových prostorách, poskytla za první čtvrtletí letošního roku padesátiprocentní slevu na nájemném.

„Alespoň symbolicky jsme se snažili podpořit podnikatele, jejichž provozovny byly od 18. nebo 28. prosince 2020, podle druhu služeb, které poskytují, nařízením vlády uzavřeny. Mezi 113 osob jsme rozdělili dva miliony korun. V průměru každý podnikatel, který splnil podmínky, dostane téměř 18 tisíc korun,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Kromě podmínky, že žadatel o dar musí mít sídlo a provozovnu na území Nového Jičína, bylo nutností, aby neměl z minulosti vůči městu dluhy. Finanční dar bude podnikatelům odeslán na účet v průběhu dubna.

„U nájemců nebytových prostor ve vlastnictví města jsme zvolili jiný druh pomoci, a to padesátiprocentní slevu na nájemném za období od 1. ledna do 31. března 2021. Nájemci v důsledku uzavření provozoven přicházejí o tržby, nicméně fixní náklady musí nadále platit. Částečným odpuštěním nájemného za uvedené čtvrtletí přijde městský rozpočet téměř o milion korun,“ vysvětlil místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Rada města průběžně projednává i žádosti o individuální úlevy. „Jedná se například o nájem pozemku za účelem vyhrazeného parkovacího stání nebo slevy na nájemném jiným nájemcům než podnikatelům, kteří svou činnost nemohli provozovat. Také letos byl plošně prominut místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro účely restauračních předzahrádek, a to do konce roku. Nájemcům nebytových prostor bude v průběhu letošního roku prominut úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s platbami za rok 2020,“ doplnil místostarosta Dobrozemský.

K podpoře podnikatelů přistoupila zdejší radnice už vloni na jaře. Tehdy nájemci nebytových prostor získali třicetiprocentní slevu na nájemném a podnikatelé, kteří měli sídlo a provozovnu v jiných než městských prostorách, obdrželi finanční podporu v souhrnné výši dva miliony korun. Zároveň město odpustilo poplatek za předzahrádky u provozoven. Celkem již přímá či nepřímá podpora podnikatelů přišla město na více než 6,5 milionů korun.

06.04.2021