Nový Jičín připravil prezentace námětů, které navrhli sami občané

Zdravé město Nový Jičín připravilo prezentace, které mapují plnění priorit vzešlých z Veřejných fór. Setkání veřejnosti s vedením radnice a pracovníky městského úřadu se letos kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo. Zájemci z řad občanů, neziskových organizací a podnikatelů tak mohou alespoň prostřednictvím webu a Facebooku města zjistit, v jaké fázi realizace se nacházejí jejich nápady, které mají přispět k rozvoji města. O možnost vyjádřit svůj názor na dění ve městě a dávat podněty občané ale nepřijdou. Úřad pracuje na novém strategickém plánu rozvoje města a pro veřejnost připravil dotazníkové šetření. To probíhá do 15. července 2020.

„Veřejné fórum pořádáme od roku 2017. Z každého fóra vzešly návrhy, co by se mělo ve městě opravit, postavit, které služby by se měly rozšířit, které nově zřídit, jak vytvořit lepší podmínky pro sportování, oddech i zeleň. My jsme teď vytvořili tři prezentace, které hodnotí stav realizace některých projektů. Náměty, které jíž byly realizovány a veřejnost už o nich byla informována, například navýšení kapacity kontejnerů na bioodpad či vybudování chodníků u ZŠ a MŠ Jubilejní, jsme do prezentací nezařazovali,“ řekla koordinátorka Zdravého města Nový Jičín Lucie Hrdličková.

Lidé z prezentací například zjistí, že vybudování kruhového objezdu v křižovatce ulic K nemocnici, generála Hlaďo a 28. října, které bylo jednou z priorit roku 2017, je teď ve fázi projektování a v příštím roce by se mělo stavět. A že zázemí na Čerťáku a nová pláž už jsou téměř hotovy. Příští rok by mělo dojít k vybudování odbočky cyklostezky na Čerťák, což byl podnět z roku 2018.

„Mezi požadavky veřejnosti byla i celková úprava Smetanových sadů a rozšiřování zeleně ve městě. K rozšíření parku o prostor bývalého letního kina již došlo, v plánu máme navíc další prvky k zadržení vody a vláhy v krajině v souvislosti s dokončením katalogu adaptačních opatření, který koresponduje s loňskou výzvou, abychom se více věnovali zadržování vody v krajině,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Z elektronických dokumentů je také patrné, v jaké fázi se nachází požadovaná výstavba nové sportovní haly. „Máme v plánu revitalizaci celého stávajícího sportovního areálu. Pod vedením kolegy místostarosty Marcela Brože již byla vypracovaná studie, která s halou počítá. Součástí areálu bude i skatepark a pump track, který byl jedním z požadavků Veřejného fóra v roce 2018,“ doplnil místostarosta.

Veřejná fóra se v Novém Jičíně konala už třikrát. V roce 2017, 2018 a 2019.  Jejich cílem bylo získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města ze strany veřejnosti. Účastníci se na fóru mohli vyjádřit k jakémukoliv tématu. Sociální problematice, zdravému životnímu stylu, životnímu prostředí, školství, dopravě, bezpečnosti a veřejnému pořádku, veřejné správě, ekonomice, podnikání, volnočasovým aktivitám, cestovnímu ruchu.

Prezentace zde: pdf Plnění priorit 2017 (pdf, 2 MB) pdf Plnění priorit 2018 (pdf, 2 MB) pdf Plnění priorit 2019 (pdf, 3 MB)

08.06.2020