Nový Jičín pomáhá podnikatelům překonat následky koronakrizových opatření

Nový Jičín pomáhá zmírnit dopad krizových opatření na podnikatele a organizace. Za období od 1. dubna do 30. června 2020 jim snížil nájemné v městských budovách o 30 procent. O úhradu dalších 50 procent mohou nájemci požádat stát. Dále radnice mezi podnikatele, kteří si nepronajímají městské prostory, ale mají sídlo a provozovnu na území města, rozdělila dva miliony korun. Po dobu celého letošního roku jim navíc odpustila poplatek za předzahrádky u provozoven.

„Původně jsme navrhovali snížení nájemného za užívání prostor města k podnikání o 75 procent. Když však přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu s dotačním programem Covid – nájemné, který vyžaduje součinnost pronajímatele, tedy města, rozhodli jsme se do něj zapojit. Podnikatel, pokud měl zcela nebo částečně omezen prodej nebo poskytování služeb, může na základě žádosti obdržet od státu dotaci ve výši 50 procent nájemného za měsíc duben, květen a červen. V součtu tedy nájemce získá 80 procentní slevu na nájemném,“ vysvětlil místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Žadatel o snížené nájemné bude bytovým odborem vyzván k podpisu dodatku smlouvy. Na tomto odboru také získá čestné prohlášení pronajímatele potřebné pro vyřízení dotace na ministerstvu. O státní dotaci lze žádat až do 30. září.

Město finančně podpořilo i ty, kteří nepodnikají v městských prostorách nebo si nepožádali o snížení nájmu a kvůli vládním opatřením přišli o tržby. „Peněžitý dar byl určen podnikatelům, kteří mají sídlo a provozovnu na území města. O podporu požádalo 208 lidí, tři z nich vzali žádost zpět a 82 podnikatelů nesplnilo podmínky. Vyhověli jsme 123 žadatelům, mezi které jsme rozdělili 1 999 396 korun,“ informoval Václav Dobrozemský.

Slevy na nájemném odpovídají částce 600 tisíc korun. Město také přichází o příjmy z kulturních akcí. Školky kvůli svému uzavření v době epidemie vracejí školné přesahující 800 tisíc korun. Téměř dva miliony korun radnice vynaložila na opatření ke zmírnění dopadu epidemie, na dezinfekce, ochranná plexiskla a podobně.

22.07.2020