Nový Jičín podpoří sport, kulturu a sociál 26 miliony korun

Novojičínská radnice v příštím roce vyplatí spolkům, klubům, organizacím i jednotlivcům téměř 26 milionů korun. Dotace jsou určeny na podporu sportu, kultury, obnovy kulturních památek, volnočasové a sociální oblasti, hospicové péče a životního prostředí. Žádosti o příspěvek se podávají na městský úřad na podzim, konkrétní termín je uveden u každého dotačního programu. Příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci musí peníze řádně vyúčtovat.

Výše podpory pro jednotlivé programy se odvíjí od daňových a nedaňových příjmů města v předešlém roce. Pro rok 2022 se tedy výpočet prováděl z údajů roku 2020. „Objem vyčleněných prostředků na dotace může být až do výše 5,5 procenta z daňových a nedaňových příjmů města v předchozím roce. S ohledem na výskyt epidemie nemoci COVID-19 a krizová opatření výši finanční podpory tentokrát tvoří 5 procent daňových a nedaňových příjmů města za rok 2020. V porovnání s letošním rokem je to ale částka vyšší o dva miliony korun,“ vysvětlil místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Další změnou oproti roku 2021 je opětovné zařazení programu zachování a obnovy kulturních památek do seznamu dotovaných projektů. Úplnou novinkou je dotace v programu na podporu životního prostředí na využití zachycené dešťové vody. „Finančními prostředky v podprogramu „dešťovka“ na vybudování nadzemních či podzemních nádrží chceme v souladu se zpracovanou Adaptační strategií na změnu klimatu motivovat občany, aby lépe hospodařili s vodou. Je to náhrada za dotaci na realizaci ekologického vytápění v místní části Kojetín, o kterou ze strany žadatelů nebyl v posledních letech téměř žádný zájem,“ doplnil místostarosta města Ondřej Syrovátka.

Přestože se kvůli koronaviru očekává pokles příjmů města a objem dotací se vypočítával podle úspornějšího vzorce, získal sport na příští rok podporu ve výši 16 milionů korun, tedy o milion více než vloni, kultura 1,3 milionu korun, na volnočasové aktivity bylo vyčleněno 820 tisíc korun, sociální oblast dostane 6,5 milionů korun a více než milion z příspěvků okolních obcí.

18.06.2021