Nový Jičín hledá projekty ke zlepšení života občanů

Město Nový Jičín vyhlásilo třetí ročník Projektů pro Nový Jičín. Do nich se může se svým návrhem na zkvalitnění života ve městě přihlásit každý občan starší 15 let, který v Novém Jičíně bydlí, pracuje či studuje. Projekty pro Nový Jičín jsou financovány z participativního rozpočtu města, ve kterém je pro rok 2020 rezervováno, stejně jako v předchozích letech, 200 tisíc korun. Zájemci o vylepšení vzhledu či fungování města mohou předkládat své projekty do 29. února 2020.

„Nápady lidí se mohou týkat výsadby zeleně, úprav chodníků, rekonstrukce nebo vybudování dětského hřiště či sportoviště. Také může jít o obnovu nebo vybudování městského mobiliáře, odpadkových košů, laviček, stojanů na kola, informačních tabulí či nádob na zeleň. Nemělo by se však jednat o pouhou údržbu nebo prostou opravu prostranství nebo hmotných věcí,“ vysvětlila Lucie Hrdličková z odboru rozvoje a investic novojičínské radnice.

Každý navrhovatel smí předložit jen jeden projekt s celkovými náklady maximálně ve výši 100 000 korun. Pozemek nebo budova, kterých by se měl navržený zásah týkat, musejí být ve vlastnictví města. Podrobnější informace k výzvě jsou zveřejněny na webu www.novyjicin.cz/participativni-rozpocet/. Předkladatelé mohou svůj podnět doručit buď elektronicky prostřednictvím zmíněných stránek, nebo jej mohou donést v zalepené obálce na podatelnu úřadu na Divadelní ulici 1, případně zaslat poštou na adresu radnice.

„Chceme dát občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na utváření veřejného prostoru kolem sebe podílet. Radnice se díky němu dozví, co občané ve městě požadují, jak jim lépe naslouchat, a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Předložené projekty posoudí kompetentní odbory městského úřadu. Úspěšné nápady budou autoři prezentovat před komisí Zdravého města Nový Jičín. Pak bude následovat hlasování veřejnosti. Vítězné projekty, které bude město realizovat, budou představeny veřejnosti na Veřejném fóru 22. dubna 2020.

V minulých letech bylo díky participativnímu rozpočtu vybudováno dětské hřiště na ulici Bohuslava Martinů. Podpořena byla i aktivita Na Svinec (www.nasvinec.cz), kdy se elektronicky evidují počty výstupů pěších, běžců nebo cyklistů na kopec Svinec. Letos bude postaveno venkovní fitness u Střediska volného času Fokus a venkovní čítárna ve Smetanových sadech.

09.01.2020