Novojičínská radnice opravuje hroby významných osobností

V Novém Jičíně začaly práce na restaurování hrobů významných osobností. Na městském hřbitově je evidováno 18 čestných hrobů, ve kterých odpočívají rodáci, stavitelé, průmyslníci, starostové, mecenáši a umělci, kteří se zasloužili o rozvoj města. Letos se obnoví pět hrobů a radnice do jejich opravy investuje téměř 900 tisíc korun. 300 tisíc pokryje dotace z Česko-německého fondu budoucnosti.

Sanační práce spočívají zejména v přeskládání obvodových kamenů u jednotlivých hrobů, vybetonování základů pro usazení částí hrobek, doplnění chybějících částí, očištění hrobů a obnově písma. Opravená díla se nakonec ošetří nátěrem chránícím povrch kamene. Práce by měly být hotovy do konce října.

„Většina náhrobků je z druhé poloviny 19. a počátku 20. století, jeví známky opuštěnosti a mnohé z nich jsou zdařilými uměleckořemeslnými díly. Jeden z čestných hrobů, hrob malíře Hugo Baara, byl označen titulem kulturní památka a byl restaurován už před pěti roky. Na přelomu let 2017 a 2018 byl ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel Nového Jičína opraven hrob továrníka Rudolfa Weisse. Hrob byl již v havarijním stavu a hrozilo jeho nevratné poškození,“ uvedl Václav Nezval z odboru rozvoje a investic.

Nyní se sanují hroby Ignaze von Czibulky, který byl prezidentem c. k. krajského soudu v Novém Jičíně, továrníka a komunálního politika Willhelma Gromanna, architektů a stavitelů Huga Bluma a Richarda Klosse. Posledním z pětice renovovaných hrobů je hrob Josefa Proroka, který byl farářem a děkanem a působil jako profesor na zemské reálce.

„Označení čestný hrob bylo hrobům významných rodin, které se v minulosti podílely na rozvoji města, uděleno zastupiteli Nového Jičína v roce 2018. Z něj plyne i povinnost se o tyto hroby starat,“ doplnil Nezval.

11.06.2020