Na novojičínské nádraží přijede protidrogový vlak

Do Nového Jičína přijede ve čtvrtek 4. května 2017 protidrogový vlak Revolution Train. Speciálně vybavená vlaková souprava nabízí zcela nové pojetí protidrogové prevence. Interaktivní a zážitkový program je a určen především školákům od 10 do 17 let. Další cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a zástupci veřejnosti, kteří se zajímají o danou problematiku. Za školáky uhradí vstupné, v celkové výši 83 tisíc korun, novojičínská radnice. Veřejnost, díky finančnímu přispění Moravskoslezského kraje, zaplatí za devadesátiminutovou prohlídku pouhých 20 korun.

„Protidrogový vlak je 150 metrů dlouhý kolos, v jehož vagónech se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky,“ řekla vedoucí odboru školství novojičínské radnice Oldřiška Navrátilová.

Kromě kinosálu s projekcí, výstavního místa, dialogu s odborným výkladem, který navazuje na promítnutou část příběhu, je návštěvníkům vlaku umožněno nahlédnout do prostor, které nejsou v životě běžné. Ve vagónech je zobrazeno například drogové doupě, vězení, policejní vyšetřovna, automobilová havárie v důsledku zneužití drog nebo léčebna pro drogově závislé. Jednotlivé prostory jsou odlišné nejen vizuálně, ale také zvukově, teplotně i pachově, aby lidé zapojením všech svých smyslů maximálně vnímali problematiku drogové závislosti.

„Unikátní prostředí vlaku nabízí dětem a mládeži možnost okamžité neformální diskuse s vrstevníky, učitelem a odborníkem. Taková debata je otevřenější a upřímnější než na půdě školy. Proto jsme chtěli, aby tento netradiční projekt protidrogové prevence byl přístupný všem žákům našich základních škol. Jejich vstupné uhradíme z rozpočtu města,“ doplnil starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Odpoledne od 15,30 hodin je vlak otevřen i pro veřejnost. Výpravy o patnácti lidech se vpouštějí do soupravy každých 20 minut, poslední prohlídka začíná v 18,20 hodin.

21. 4. 2017