Město zorganizovalo tábor pro děti se sociálním znevýhodněním

Již od roku 2003 pořádá město Nový Jičín tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterého se letos účastní 24 dětí ve věku od 7 do 15 let. Školáci mají na programu kromě běžných her, sportů, soutěží a zábavy také terapeutická sezení, vzdělávací aktivity a poradnu psychologa.

Tábor je koncipován jako pokračování sociální práce s rodinou a dítětem, kterou realizuje od roku 2004 Odbor sociálních věcí a která se z dlouhodobého hlediska velmi osvědčila. Desetidenní pobyt pro 24 dětí přišel na 230 tisíc korun, z čehož 50 tisíc pokryl sponzorský dar, spoluúčast rodiny představovala 800 korun na dítě a zbylou částku uhradilo město.

„S výběrem dětí na tábor pomáhají i zaměstnanci orgánu pro sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD), jejichž doporučení hraje při rozhodování důležitou roli. Hlavním důvodem je skutečnost, že jsou detailně obeznámeni se situací v rodině i s dítětem samotným,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Daniela Susíková. Tábor realizuje organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., která na Novojičínsku poskytuje Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a s většinou rodin spolupracuje. „Znalost dítěte a jeho rodiny jsou předpokladem pro efektivní pomoc a podporu. Pracovníci služby tak dokáží lépe reagovat na potřeby konkrétního dítěte a vyhodnocovat předem případná rizika,“ doplnila.

„Tyto děti, které stejně jako všechny děti, chtějí zažít prázdninová dobrodružství, jsou většinou děti s opravdu silným příběhem,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký, který přijel děti na tábor navštívit. „Velký přínos vidím v tom, že terapeuté a sociální pracovníci, kteří s dětmi pracují celoročně, zde mají možnost vidět tyto děti mimo běžné prostředí. To jim mnohdy usnadní rozhodování, jak dále s dětmi pracovat,“ doplnil Stanislav Kopecký.