Město nabízí parcely k výstavbě rodinných domů

Město Nový Jičín nabízí pozemky pro výstavbu rodinných domů. V místní části Žilina v příštím roce vznikne 23 zasíťovaných parcel. Radnice do vybudování infrastruktury investuje 41 milionů korun. Prodej pozemků bude probíhat formou nabídkového řízení. Zájemci o pozemek mohou své nabídky posílat do 2. února 2021 do 14:00 hodin na adresu podatelny úřadu na Divadelní ulici 1, Nový Jičín, PSČ 741 01 nebo je na dané místo mohou doručit osobně. Podrobné informace jsou k dispozici na webu města.

„V lokalitě Za školou v Žilině u Nového Jičína bylo geodeticky zaměřeno 23 parcel pro výstavbu rodinných domů. Nechali jsme zpracovat znalecký posudek na cenu obvyklou pro jejich prodej. Zastupitelé na svém posledním jednání schválili pravidla prodeje pozemků. Naším cílem je realizace urbanisticky jednotné a harmonické zástavby v lokalitě v kontextu se stávající zástavbou a v návaznosti na volnou krajinu,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

V nabídce jsou pozemky s výměrou od přibližně 600 metrů čtverečních až do téměř dvou tisíc metrů čtverečních. Ceny parcel se pohybují od necelého milionu korun do více než tří milionů korun. „Pozemky se budou prodávat dvěma způsoby. Ty menší, s výměrou maximálně do 855 metrů čtverečních, kterých je 13, se budou realizovat přímým prodejem. Zbývajících 10 parcel, s výměrou od 942 metrů čtverečních výše, se budou nabízet za minimální vyhlašovací cenu,“ vysvětlil Dobrozemský.

V případě, kdy budou zájemci o pozemek nabízet cenu, za kterou by chtěli místo k výstavbě domu koupit, bude rozhodovat nejvyšší suma. U přímého prodeje o kupujícím rozhodne los.  „Zasíťovanou parcelu si bude moci koupit jen ten, kdo nemá vůči městu dluhy a složí zálohu na kupní cenu ve výši 60 tisíc korun,“ upřesnil místostarosta.

17.12.2020