Hniličku nadchl projekt revitalizace sportovního areálu

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička přijel do Nového Jičína, aby si prohlédl sportoviště. Město mu chtělo ukázat objekty, které byly zrekonstruovány za pomocí státních příspěvků, a zároveň ho chtělo seznámit se záměrem revitalizovat celý sportovní areál. Vládní zmocněnec pro sport uvedl, že v příštím roce by měly být vypsány dotační tituly, které by mohly pokrýt až 70 procent finančních nákladů na zamýšlenou výstavbu.

Na rekonstrukci střechy zimního stadionu získalo město z ministerstva školství přes 25 milionů korun. Tělovýchovná jednota zase obdržela 21,5 milionu korun na revitalizaci haly ABC a 36,5 milionu korun na právě probíhající opravu fotbalového stadionu a atletické dráhy. Oblast podpory sportu od ministerstva školství nyní převzala Národní sportovní agentura.

„Chtěli jsme panu Hniličkovi ukázat, kam plynuly peníze od státu a zároveň jsme se chtěli dozvědět, jaké dotační tituly budou nově vypsány. Máme v plánu vystavět novou multifunkční halu, halu na tenis a úpolové sporty,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký. Předběžně vyčíslené náklady na revitalizaci sportovního areálu se pohybují okolo 400 milionů korun.

„Aby byl projekt pro město realizovatelný, je nezbytná minimálně 70 procentní podpora státu. Tento limit by měly dotační tituly, o které půjde agenturu požádat v příštím roce, splňovat,“ dodal starosta. „Mám pocit, že tady je potenciál ke stvoření opravdu krásného sportovního areálu, dá se říct až možná i pro mezinárodní turnaje,” doplnil Hnilička.

12.10.2020