Finanční dar skupiny Promet Group město využije na začlenění ukrajinských uprchlíků

Skupina Promet Group podpořila město Nový Jičín finančním darem ve výši jednoho milionu korun určeným na výpomoc s náklady spojenými s přílivem ukrajinských uprchlíků. Rada Nového Jičína projednala poskytnutí podpory ve středu 18. května. „Nový Jičín řeší pomoc Ukrajině od prvních dní napadení Ukrajiny Ruskem. Kromě benefičního koncertu na pomoc Ukrajině, který město uspořádalo v březnu, jsme také založili veřejnou sbírku, jejíž výtěžek využíváme na pomoc ukrajinským občanům na území města. Kraje, města a obce vynakládají nemalé prostředky na zajištění potřebné podpory uprchlíků. Proto jsem velice vděčný společnosti Promet Group za tento mimořádný finanční dar městu, nesmírně si této pomoci vážím,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký. „Darovaná částka bude rozdělena na dvě poloviny. První z nich využijeme k rekonstrukci městských bytů, kterou by bylo bez této pomoci velmi obtížné realizovat. Druhá polovina bude směřovat na vybavení bytů, které město vyčlenilo právě pro ubytování uprchlíků přicházejících z Ukrajiny,“ vysvětlil 1. místostarosta Václav Dobrozemský a doplnil: „Vedení města chce výrazně podpořit i jednorázovou pomoc, jako je nákup potravin a jiných základních potřeb pro rodiny prchající před válkou. Nezapomínáme samozřejmě ani na začleňování dětí do školek, škol a volnočasových aktivit.“

Dva miliony věnoval Promet Group také Ostravě a stejnou částkou finančně podpořil město Kopřivnice. Celkem tedy skupina věnovala na podporu začlenění občanů z válkou zasažené Ukrajiny pět milionů korun třem městům Moravskoslezského kraje. V Ostravě zamíří 1,5 milionu korun na spolufinancování nákladů na provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na Černé louce a půl milionu korun pak bude alokováno na financování vzdělávacích volnočasových aktivit ukrajinských dětí i dospělých občanů. Kopřivnice využije finanční dar na výpomoc s náklady vznikajícími s podporou nově příchozích občanů z Ukrajiny.

Skupina Promet Group je českou rodinnou firmou zastřešující téměř 40 společností působících zejména ve strojírenství, inženýrství, hutnictví a dalších oblastech. Mezi nejvýznamnější společnosti patří kopřivnický výrobce těžkých nákladních automobilů Tatra Trucks a strojírenská společnost Tawesco, vyrábějící například díly pro automobilový průmysl či velké svařované díly pro zemědělství. Na území Nového Jičína působí společnost Stecomtra, jeden z největších nezávislých tuzemských výrobců a exportérů podvozkových rámů, komponent a podkomponent pro kamionové návěsy. „K rozhodnutí o poskytnutí finančního daru třem moravskoslezským městům nás vedlo vnímání skutečnosti, že každá krize s sebou přináší zvýšené náklady, s nimiž se je třeba vyrovnat. Zároveň jsme po vlně podpory, která mířila přímo na Ukrajinu, cítili, že pomoc je potřeba zorganizovat i v České republice, a to na zvládnutí pomoci přílivu uprchlíků. Vzhledem k tomu, že naše společnosti právě ve vybraných třech městech podnikají, chtěli jsme pomoci primárně právě zde,“ uvedla Denisa Materová, členka představenstva a CMO Promet Group. „Cílem této naší aktivity bylo, aby města díky získaným prostředkům mohla lépe reagovat na nově vzniklou situaci, s níž se kvůli válce na Ukrajině a příchodu uprchlíků musejí neplánovaně vyrovnat a jež je stojí nemalé prostředky,“ doplnila Denisa Materová.