Dobrovolníci nasbírali stovky kilogramů odpadu

Čtyři desítky dobrovolníků o víkendu v rámci kampaně Ukliďme svět – Ukliďme Česko čistily přírodní lokality v Novém Jičíně. Při úklidu lesní cesty v takzvaném Tropickém údolí a břehů říčky Jičínky se nasbíralo 35 pytlů odpadků. Dospělé i děti, kteří se zapojili do projektu Zdravého města Nový Jičín, čekalo po práci drobné občerstvení. Nashromážděné odpady svezli pracovníci technických služeb na skládku a na třídící linku.

„I přes nepříznivé počasí se nás v sobotu sešlo dvacet, což považuji za velký úspěch. Prošli jsme takzvané „Tropické údolí“ mezi podnikem VOP Bludovice a Čerťákem a nasbírali celkem 23 pytlů s odpadky, to je asi 400 kilogramů, z toho 7 pytlů s vytříděným plastem a sklem,“ shrnul Dalibor Janošek, zastupitel a člen komise Zdravého města.

Na závěr sobotního úklidu čekalo na všechny brigádníky včetně sedmi dětí občerstvení v dřevěném stánku na Čerťáku. „Jsme velmi rádi, že nám i přes chladné počasí provozovatelka stánku paní Květoňová otevřela a dobrovolníci tak dostali alespoň drobnou odměnu za to, co pro tento pěkný kus přírody udělali. Veliké díky si zaslouží obzvláště děti, které sbíraly často s větším zápalem než dospělí. Pevně věřím, že do příštího roku zůstane Tropické údolí čisté a že se budeme moci soustředit opět na jiné místo,“ dodal místostarosta Nového Jičína a organizátor akce Ondřej Syrovátka.

V neděli se k akci přidali také věřící Církve adventistů sedmého dne. Ti pod vedením pana faráře Libora Škrly vysbírali odpadky na březích Jičínky mezi Suvorovovou a Riegrovou ulicí. „Odpadky jsme naplnili dvanáct velkých pytlů. Někteří z dvaceti brigádníků narazili dokonce na pneumatiky nebo na rozbitý televizor,“ řekl Škrla.

11.4.2017