Blíží se splatnost poplatku za odpady

Pozor, v Novém Jičíně se blíží termín splatnosti poplatku za komunální odpad. Občané mají povinnost tuto službu uhradit do 30. června 2017. Roční poplatek za osobu je 552 korun. Lze ho uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu Divadelní 1, nebo bankovním převodem na účet města číslo: 19-326801/0100. Při platbě je nutné uvést správný variabilní symbol, aby mohla být transakce řádně identifikována. Variabilní symbol má již z dřívějška každý občan přiřazený. Lze ho také zjistit na webových stránkách města:  https://www.novyjicin.cz/poplatky/.

Sazba za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává v Novém Jičíně už pátým rokem stejná. Oproti minulým letům však platbu nejde rozložit do dvou splátek. „Letos jsme na webových stránkách města Nový Jičín spustili i novou aplikaci pro zjištění variabilního symbolu k platbě místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku za psy. Aplikace je k nalezení na úvodní stránce v pravém sloupci pod odkazem „místní poplatky“,“ uvedla Ivana Langerová z finančního odboru novojičínské radnice.

Poplatek za komunální odpad platí každá fyzická osoba, která má v Novém Jičíně trvalý pobyt, včetně cizinců s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů. Dále rovněž fyzické osoby, jež vlastní byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Výše poplatku mimo jiné vychází z nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předešlém roce. „Nový Jičín v roce 2016 vynaložil na odpadové hospodářství více než 18 milionů korun. Na jednoho občana tak vychází částka 760 korun. Rozdíl pokrývá město ze svého rozpočtu,“ upřesnila vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková.

Novojičínský městský úřad eviduje 24 104 poplatníků a 4 382 dlužníků. Nedoplatky dosahují téměř sedmi milionů korun. Dlužné částky včetně penále, které částku navyšuje o padesát procent, vymáhá úsek pohledávek, mnohdy jsou případy řešeny exekučně

17. 5. 2017