Tiskové zprávy – informace, kontakt

Tisková zpráva je textové sdělení určené médiím, které vydává Městský úřad Nový Jičín v okamžiku, kdy potřebuje sdělit něco důležitého veřejnosti.

Tiskové zprávy jsou zasílány sdělovacím prostředkům, veřejnosti jsou k dispozici na těchto webových stránkách města.

Autorkou tiskových zpráv je tisková mluvčí Mgr. Marie Machková.

Mgr. Marie Machková
úsek tiskové mluvčí
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám. 1
741 01 Nový Jičín
telefon: +420 556 768 386
mobil: +420 603 889 312
email: marie.machkova@novyjicin.cz