Tiskové zprávy – informace, kontakt

Tisková zpráva je textové sdělení určené médiím, které vydává Městský úřad Nový Jičín v okamžiku, kdy potřebuje sdělit něco důležitého veřejnosti.

Tiskové zprávy jsou zasílány sdělovacím prostředkům, veřejnosti jsou k dispozici na těchto webových stránkách města.

Autorkou tiskových zpráv je tisková mluvčí Mgr. Marie Machková.

Mgr. Marie Machková
úsek tiskové mluvčí
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám.1
74101 Nový Jičín
telefon: +420 556 768 386
mobil: +420 603 889 312
email: mmachkova@novyjicin-town.cz