Tiskové zprávy 2016/05

Na XVII. Veletrhu Novojičínska se představí přes sedmdesát vystavovatelů

V sobotu 28. května a v neděli 29. května budou novojičínský zimní a fotbalový stadion patřit dalšímu ročníku Veletrhu Novojičínska. Akce, na které se prezentují malí a střední podnikatelé a firmy našeho regionu, se v Novém Jičíně uskuteční již po sedmnácté. Letos je součástí veletrhu oslava Dne dětí, kterou pod názvem Velký dětský den zajišťuje místní Středisko volného času Fokus. Vstup je po oba dny po návštěvníky zdarma.

Brány výstaviště se v sobotu i v neděli otevřou v 10 hodin dopoledne. „Přihlášeno je přes sedmdesát vystavovatelů a prodejců. Představeny budou služby a produkty z oblasti bydlení, zahrady, gastronomie, bude předvedena hasičská technika nebo automobily pro podnikatele. Připraven je i bohatý doprovodný program, “ uvedl Stanislav Bartoň, vedoucí obecního živnostenského úřadu novojičínské radnice.

Návštěvníci veletrhu se mohou těšit na módní přehlídky, ochutnávku pokrmů, ale i na divadelní produkci a koncerty. Pro děti jsou do programu zařazeny pohádky, soutěže, klauni a v neděli je čeká Velký den dětí. „Náctileté publikum jistě potěší novojičínská skupina Light & Love, ale nezapomněli jsme ani na další věkové kategorie. Zazní cimbálová muzika, bluegrass evropské úrovně, country a v sobotu ve 20 hodin zahraje nová rocková kapela Limetal,“ doplnil Bartoň.

24.05.2016


Historická budova knihovny dostává nový kabát

Fasáda novojičínské knihovny prochází další etapou rekonstrukce. Opravuje se poškozená omítka na zdech vily, kterou si nechal v roce 1910 postavit továrník Ferdinand Czeiczner. Budova dostane i nové klempířské prvky. Letošní práce na obnově kulturní památky jsou vyčísleny na téměř 1,7 milionu korun. Město si podalo na ministerstvo kultury žádost o dotaci. Během léta by se ještě měl restaurovat soubor váz z umělého kamene na pískovcovém zábradlí terasy. Náklady na obnovu váz se odhadují na dalších 300 tisíc korun.

„Na poškozených plochách fasády bude odstraněný původní nátěr a místa budou vyspravena maltou. Uražené pískovcové a kamenné části budou doplněny. Zdi se vyčistí tlakovou vodou a fasáda pak bude ošetřena trvanlivou barvou odolnou vůči působení povětrnostních vlivů. Vyměněny budou okapy, zábrany proti holubům, úchyty svodů a venkovní parapetní desky, “ uvedl Václav Herold z odboru školství novojičínské radnice.

S opravami budovy městské knihovny začalo město už vloni. Za necelých 600 tisíc korun byla rekonstruována terasa a fasáda na severovýchodní straně. Rok před tím se zrestaurovaly dvě vázy v zahradě knihovny. Jejich obnova stála 208 tisíc korun. Z toho 80 tisíc korun bylo uhrazeno z dotace z ministerstva kultury.

10.05.2016


Nový Jičín si připomněl konec války

Nový Jičín si 5. května 2016, o jeden den dříve, připomněl 71 let od svého osvobození. Zástupci města, členové Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu položili kytice a zapálili svíčky u pomníků obětem válek na Městském hřbitově v Novém Jičíně a v místní části Žilina. Na radnici se pak sešlo několik přímých účastníků druhé světové války se starostou Nového Jičína Jaroslavem Dvořákem.

V novojičínském regionu dnes žije, podle informací Českého svazu bojovníků za svobodu, už jen 11 lidí, kteří se za druhé světové války účastnili odboje. „Do války jsem šel, když mně bylo šestnáct a půl roku. Byli jsme vlastenci, každý chtěl být hrdina. Spousta kamarádů se domů nevrátila, hodně zůstalo trvale postižených. Každá válka je špatná a smrt bolí. U mladých lidí je to o to smutnější. Proto výročí konce války neslavím, ale jen si ho připomínám,“ svěřil se mjr. v.v. Rostislav Stehlík, který patřil mezi nejmladší vojáky Svobodovy armády.

Pozvání na neformální setkání na radnici přijala také paní Dana Milatová, Eliška Michalská a Helena Esterkesová. „Politici někdy interpretují dějiny nepřesně a zkresleně. Jsem rád, že si mohu vyslechnout příběhy přímých účastníků boje proti německé okupaci,“ řekl starosta města Jaroslav Dvořák.

05.05.2016


Zastupitelé schválili další dotace sportovcům

Novojičínští zastupitelé již poněkolikáté řešili financování sportu ve městě. Nakonec sportovcům schválili, nad rámec programových dotací, individuální příspěvky ve výši 3 104 000 Kč. Padesát procent toho, co kluby na dofinancování svých činností žádaly. V rámci programových dotací jim byla už na počátku roku vyplacena částka přesahující 11 milionů korun. Protože v prosinci schvalovaný rozpočet města vyčlenil na sport 12 milionů korun, chybějící finance budou převedeny z úspor na budovaném chodníku, osvětlení a autobusových zastávkách u průmyslové zóny. Město na tuto investici totiž získalo dotaci z Moravskoslezského kraje.

„Sport je důležitá volnočasová aktivita a jednoznačnou prioritu má mládežnický sport. Proto jsme se rozhodli činnosti klubů dofinancovat,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Peníze na sport, kulturu, volnočasové aktivity, sociální oblast a životní prostředí se letos poprvé přidělují podle nové směrnice a některé sportovní kluby poukazují na to, že vinou nového způsobu rozdělování dotací mají z  rozpočtu města méně peněz. „Každá novinka se musí otestovat, musejí se na ni vychytat drobné chyby. Proto jsme pěti největším sportovním klubům – fotbalu, plavcům, Laguně, basketu a hokeji, schválili mimořádnou individuální dotaci. Ale jinak je směrnice v pořádku. Jejím cílem je přehlednější a spravedlivější rozdělování peněz z rozpočtu města,“ dodal starosta.

Sport byl dosud financován hlavně z příjmů z provozování loterií a jiných podobných her. V letošním roce došlo k významným změnám v této oblasti a příjmy do rozpočtu města jsou a budou nižší. „Na tuto skutečnost jsme sportovní kluby dopředu připravovali. Upozornili jsme je, že musejí hledat i jiné zdroje pro své financování. Město samo všechny náklady neutáhne,“ zdůraznil Dvořák.

Nová směrnice, která platí od loňského srpna, stanovila pravidla, podle kterých jsou peníze z rozpočtu města mezi jednotlivé žadatele rozdělovány. „Dříve byl tento systém roztříštěný. Poskytovaly se dary, dotace, granty a nebyla daná téměř žádná kritéria. My jsme se snažili o spravedlivější rozdělení prostředků mezi všechny sportovce,“ pokračoval starosta. Na směrnici a programech pracovali členové odborných komisí, právník a odpovědné odbory úřadu.

„U každé žádosti o dotaci se například posuzuje, kolik registrovaných členů má sportovní klub, jaká je výše členských příspěvků, jak často trénují, kolikrát vyjíždějí na závody, jaké mají úspěchy, o kolik sportovišť se organizace stará. V jednotlivých programech jsou zároveň pevně dané uznatelné výdaje,“ upřesnila Helena Jalůvková z odboru školství, kultury a sportu.

04.05.2016