Tiskové zprávy 2016/02

Zástupci církví na radnici

Sociální tématika a péče o kulturní památky. To byla hlavní témata setkání vedení města se zástupci církví. Tyto neformální rozhovory mají v Novém Jičíně několikaletou tradici. Letos přišli na radnici představitelé církve římskokatolické, evangelické a adventistů sedmého dne.

„Tato přátelská setkání pro mě mají velký význam. Na každou církev je navázaná nějaká sociální organizace. Město jim bezplatně poskytuje prostory a sociální organizace nám zase pomáhají podchytit a pečovat o lidi staré, nemocné, sociálně slabé a vyloučené. Skvěle to funguje, ale zároveň tady dostávám zpětnou vazbu a podněty, co bychom mohli společně zlepšit,“ uvedl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Evangelický farář Pavel Prejda například upozornil na nedostatek pracovních příležitostí pro klienty sociálně terapeutických dílen a pro matky s dětmi, které žijí v azylovém domě ve Straníku. „Lidem ze sociálně terapeutických dílen by pomohlo, kdyby mohli ukázat, co umí a mohli pracovat. Maminky z azylového domu by si rády vylepšily svou životní úroveň a posunuly se svými dětmi dál, ale nedaří se jim to. A přitom by mohly někde alespoň dvě hodiny denně uklízet. Jsem rád, že tady mohu o tomto problému mluvit. Nikde jinde, kde jsem dříve působil, taková setkání neexistovala,“ řekl Prejda.

Dalším tématem byla obnova církevních památek. Vloni město poskytlo na restaurování oltářních obrazů v kostele Nanebevzetí Panny Marie 700 tisíc korun, letos budou zastupitelé rozhodovat o částce 326 tisíc na restaurování zpovědnic. 174 tisíc korun bude investováno do obnovy oltářního nástavce v kostele svatého Mikuláše. Na sociální služby letos město vyčlenilo ze svého rozpočtu pět milionů korun. „Zároveň se nám podařilo získat od společnosti Hanon Systems Autopal sponzorské dary pro Slezskou diakonii na nákup polohovacího vozíku za 60 tisíc korun a Charita obdrží 100 tisíc korun pro azylový dům ve Straníku,“ doplnil starosta.

26.2.2016


Ministr kultury: Hückelovy vily stojí za záchranu

Město Nový Jičín hledá cesty, jak zachránit chátrající Hückelovy vily. Jsou ve špatném technickém stavu a ten se razantně zhoršuje. Nemovitosti vlastní soukromá společnost. Radní 17. února doporučili zastupitelům, aby schválili výkup vil za 13,5 milionu korun. Kulturní památky si dnes prohlédl i ministr kultury Daniel Herman. Právě jeho resort rozhoduje, zda soubor Hückelových vil, ty jsou v Novém Jičíně čtyři, zařadí na seznam národních kulturních památek.„Snažíme se o dědictví našich předků starat a zachovat je pro příští generace. Že se nám to daří, dokazuje řada cen, které jsme získali. Bohužel dvě Hückelovy vily nepatří městu a chátrají. Chceme jít do riskantního kroku a památky zachránit,“ vysvětlil ministru kultury starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. Starosta se také svého hosta dotazoval na možnost získání dotací a na případný podíl samotného ministerstva kultury.

„Stav Hückelových vil je tristní. Ale na druhou stranu je co opravovat. To je důležité. Tyto novorenezanční stavby stojí za to zachránit. Bylo by dobré, kdyby se do toho zapojilo nejen město, ale i stát, region, občané. Pokud se vyřeší majetkoprávní stav, máme na ministerstvu kultury programy, ze kterých jde čerpat finance na záchranu a obnovu památek. Ministerstvo kultury jistě bude na záchraně vil participovat,“ řekl během prohlídky jedné z Hückelových vil Daniel Herman.

Pokud zastupitelé Nového Jičína 10. března výkup vil odsouhlasí, nechá město ještě letos vypracovat nezbytné stavební posudky, detailnější projektovou dokumentaci a sestavit podklady pro architektonickou soutěž. „Na odkup vil máme v rozpočtu vyčleněných 13,5 milionu korun, dalších pět milionů na dokumentaci, vypsání architektonické soutěže a základní záchovné práce,“ dodal starosta.

Radnice již nechala vypracovat studii využitelnosti objektů, ve které odborníci zhodnotili současný stav budov i pozemků a navrhli postup, jak kulturní památky sanovat. S výstupy studie byli na veřejném projednávání seznámení i občané. Podle studie by se odhadované náklady na obnovu Hückelových vil mohly pohybovat kolem 200 milionů korun. V této sumě je zahrnuta i úprava pozemků, vybudování dopravní infrastruktury a přístavby. Přesnější cenu však lze stanovit až po úplném posouzení stavu budov na základě průzkumných sond a po odkrytí všech konstrukcí.

„Jedna z vil by mohla sloužit ke zdravotnickým účelům. Tu bychom rádi pronajali externímu provozovateli. Ve druhé by se mohl vybudovat multifunkční kulturně společenský prostor,“ pokračoval starosta. Památkovou podstatu objektu by podle odborníků nenarušila ani přístavba sálu, který by mohl být zapuštěn do úrovně suterénu budov.

Vily bratří Johanna a Augusta Hückelových jsou dílem vídeňského architekta Otto Thienemanna, interiér zdobily malby slavného novojičínského rodáka Eduarda Veitha.  Byly postaveny v letech 1880 – 1882 v novorenesančním stylu a patřily mezi architektonické skvosty. V roce 1995 byly prohlášeny kultuními památkami.

19.2.2016


Ministr kultury si prohlédne Hückelovy vily

Město Nový Jičín hledá možnosti, jak zachránit chátrající Hückelovy vily. Ty ale nejsou v jeho vlastnictví, ale v soukromých rukou. Radní 17. února doporučili zastupitelům, aby schválili jejich výkup za 13,5 milionu korun. Kulturní památky si chce prohlédnout i ministr kultury Daniel Herman. Právě jeho resort rozhoduje, zda soubor Hückelových vil, ty jsou v Novém Jičíně čtyři, zařadí na seznam národních kulturních památek.

„Chceme panu ministrovi vily bratří Johanna a Augusta Hückelových ukázat. I přes jejich špatný technický stav je patrná jejich architektonická a historická hodnota. Také ho chceme seznámit s našimi plány na záchranu a dalším  možným využitím těchto objektů. Také bych chtěl, aby nám pan ministr poradil kde a jak žádat o dotaci a jaké jsou možnosti samotného ministerstva kultury,” řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Radnice již nechala vypracovat studii využitelnosti objektů, ve které odborníci zhodnotili současný stav budov i pozemků a navrhli postup, jak kulturní památky sanovat. S výstupy studie byli na veřejném projednávání seznámení i občané. Podle studie by se odhadované náklady na obnovu Hückelových vil mohly pohybovat kolem 200 milionů korun. V této sumě je zahrnuta i úprava pozemků, vybudování dopravní infrastruktury a přístavby. Přesnější cenu však lze stanovit až po úplném posouzení stavu budov na základě průzkumných sond a po odkrytí všech konstrukcí.

Pokud zastupitelé 10. března výkup vil odsouhlasí, chce město ještě letos nechat vypracovat nezbytné stavební posudky, detailnější projektovou dokumentaci a sestavit podklady pro architektonickou soutěž. „Na odkup vil máme v rozpočtu vyčleněných 13,5 milionu korun, dalších pět milionů na dokumentaci, vypsání architektonické soutěže a základní záchovné práce,“ dodal starosta.

Po této fázi by město chtělo zahájit postupnou obnovu objektů i zahrady a jejich nové využití. “Jedna vila by mohla sloužit ke zdravotnickým účelům. Tu bychom rádi pronajali externímu provozovateli. Ve druhé by se mohl vybudovat multifunkční kulturně společenský prostor,” pokračovat starosta města Jaroslav Dvořák. Památkovou podstatu objektu by podle odborníků nenarušila ani přístavba sálu, který by mohl být zapuštěn do úrovně suterénu budov.

Vily bratří Johanna a Augusta Hückelových jsou dílem vídeňského architekta Otto Thienemanna, interiér zdobily malby slavného novojičínského rodáka Eduarda Veitha.  Byly postaveny v letech 1880 – 1882 v novorenesančním stylu a patřily mezi architektonické skvosty. V roce 1995 byly prohlášeny kultuními památkami.

19.2.2016


V Novém Jičíně lze letos zapsat dítě do Montessori první třídy

Zápisy do prvních tříd jsou tady. Základní školy v Novém Jičíně a jeho místních částech letos přivítají své budoucí prvňáčky ve čtvrtek 11. února od 14 do 18 hodin. Podle údajů matriky by se do škol mělo dostavit 270 dětí. Rodiče své děti zapíší k povinné školní docházce v obvodu, který koresponduje s jejich bydlištěm. Žáček, který bude chtít navštěvovat Montessori výuku, která se v Novém Jičíně letos otevírá poprvé, se musí přihlásit v základní škole na Tyršově ulici.„Rodiče jsou povinni zapsat k povinné školní docházce děti, které do 31. srpna 2016 dosáhnou šesti let věku. K zápisu se musejí dostavit i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky,“ uvedla Michaela Bluchová z odboru školství novojičínské radnice.

Letos poprvé se v Novém Jičíně koná zápis i do první třídy s Montessori výukou. Tato třída bude otevřena na základní škole Tyršova. Zájemci o vzdělávání dětí touto metodou si mohou konkrétní hodinu pro zápis rezervovat na webových stránkách školy. Na každou hodinu v rozmezí mezi 14. a 18. hodinou je možné přihlásit osm dětí.

Kolik dětí skutečně k zápisu přijde a kolik jich v září 2016 do prvních tříd nastoupí nyní nelze přesně stanovit. Někdo se může přistěhovat, odstěhovat a některé žáčky přivedou rodiče do novojičínských škol z okolních obcí. Například vloni se dostavilo k zápisu 333 dětí, do školních lavic jich ale zasedlo 273. „Velkou roli hraje i odklad povinné školní docházky. O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě odborného posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,“ zdůraznila Bluchová.

V pondělí 21. března a v úterý 22. března 2016, vždy od 9 do 15 hodin, se budou přijímat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017  na novojičínských mateřských školách.

10.2.2016


Návštěvníkům jarmarku nejvíce chutnala klobása ze Sedlnice

Soutěž o nejchutnější klobásu, která probíhala během masopustního jarmarku v Novém Jičíně, vyhrálo uzenářství Gurmán Sedlnice. Do ochutnávky masných výrobků a anonymního hlasování se zapojilo 332 návštěvníků jarmarku. Vítězné řeznictví si odneslo cenu v podobě keramického hrnce na klobásy.

„Do soutěže se přihlásilo šest řeznictví a uzenářství z Nového Jičína a okolí. Pro klobásu z výrobny Gurmán Sedlnice hlasovalo 94 návštěvníků jarmarku. Tento degustační vzorek byl označen lístkem s modrou barvou,“ uvedla Hana Rolná z pořádajícího návštěvnického centra.
Soutěž o nejlepší regionální pochutinu se v Novém Jičíně konala už třetím rokem. V minulosti občané hodnotili chuť koláčků nebo zelných polévek.

10.2.2016


Návštěvníci jarmarku budou vybírat nejchutnější klobásu

V úterý 9. února bude patřit novojičínské Masarykovo náměstí masopustnímu veselí. Jeho součástí bude už třetím rokem soutěž o nejlepší regionální pochutinu. Letos se mezi sebou utkají řezníci. Veřejnost bude hlasovat pro nejchutnější klobásu. Zároveň bude představen a posvěcen Laudonův prapor, replika vlajky, s níž vojevůdce vyrážel do bitev. Prapor doplní stálou expozici generála Laudona v návštěvnickém centru.

K masopustu patří nejen veselí, ale i hodování. Na jarmarku bude na pět desítek prodejců nabízet pečivo, trdelníky, perníčky, koření a bylinky, mléčné, masné a uzenářské výrobky, teplé nápoje a další občerstvení. Ke koupi budou i rukodělné výrobky, košíky, dekorace, ručně vyráběné šperky, keramika.

Nový Jičín se snaží už čtvrtým rokem oživit tradici lidové zábavy s průvodem masek v čele s medvědem. „Průvod masek projde náměstím v 10 a v 15 hodin. Jarmark ale poběží už od 8 hodin a potrvá do 17. hodiny,“ uvedla Hana Rolná z pořádajícího návštěvnického centra. V průběhu jarmarku budou jeho návštěvníci ochutnávat a hodnotit klobásy z řeznictví z Nového Jičína a okolí, která se do soutěže přihlásila. Výsledek hlasování bude vyhlášen v 16,30 hodin a vítězné uzenářství si odnese keramický hrnec na klobásy.

„Laudonův prapor jsme nechali vyrobit u příležitosti 299. výročí jeho narození. Bude umístěn v naší expozici, v domě, ve kterém v roce 1790 generál zemřel,“ doplnila Rolná.

8.2.2016


V novojičínském bazénu se opět plave

Veřejnosti byl po osmi měsících opět otevřen novojičínský krytý bazén. Víceúčelová sportovní hala od počátku léta procházela rekonstrukcí. Kvůli statickému narušení musela být vyměněna střešní konstrukce, budova se zateplila a instalovala se nová vzduchotechnika, která v objektu zajišťuje vytápění a větrání. K saunám a dětskému bazénku byly dodány nové nerezové vany. Náklady dosáhly téměř 76 milionů korun.

Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu se protáhla o necelé dva měsíce. Zatímco bazén, sauny i kojenecký bazének už byly dány do opětovného užívání veřejnosti, v basketbalové hale se ještě musí nalakovat podlaha a namalovat vodorovné značení.

„V průběhu stavby, po odstranění obvodového pláště, se ukázalo, že ocelová konstrukce byla oproti předpokladu zcela zkorodovaná. Původní konstrukce musela být odstraněna a nahrazena novými ocelovými prvky. Rovněž při demontáži střešní konstrukce a podhledů byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem střechy. Muselo dojít ke změnám v technologii provádění stavby,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Rekonstrukce rozsáhlého objektu z roku 1975 byla nutná. Pokud by k ní město nepřikročilo, hrozilo, že statik budovu uzavře. „Šlo o největší stavební zásah za celou čtyřicetiletou historii sportovního zařízení. Zároveň to byla nejnáročnější investiční akce ve městě za několik posledních desetiletí, a to nejen finančně. Na stavbě hořelo, do budovy zateklo. Pozitivní zprávou v sérii komplikací bylo, že se nám podařilo získat dotaci,“ dodal starosta.

Stavební práce si vyžádaly celkové uzavření budovy. Basketbalový a plavecké kluby musely za sportem docházet do jiných prostor nebo dojíždět do jiných měst. Město sportovním klubům vyplatilo na dopravu a nájmy náhradních prostor více než milion korun.

8.2.2016